Nyheter > Viktig utdanningspris

PRISVINNER: Ulf Madsen med Arnstein Fedøy som var en av vinnerne i 2019. Foto: Marit Gabler

– FLT er kjent for sin satsning på etter- og videreutdanning, våre medlemmer kan få støtte til utdanning gjennom overenskomstenes bestemmelser. Utdanningsprisen er en del av satsningen, det er studentene som er fremtidas arbeidsliv. Derfor deler vi årlig ut prisen til gode studentoppgaver innen fagområdene vi organiserer. Koronassituasjonen tydeliggjør behovet for omstilling, ledelse og bruk av ny teknologi i arbeidslivet. Etter- og videreutdanning har aldri vært viktigere for arbeidstakere og landet for å komme styrket ut av dagens situasjon. Det gjør utdanningsprisen mer aktuell enn noensinne, sier Madsen.

Utsatt søknadsfrist til 1. oktober 2020

FLTs utdanningspris har hatt fast søknadsfrist 1. september hvert år. Grunnet situasjonen er fristen i år utsatt til 1. oktober, men utover det går prosessen som normalt. Les mer om hvordan du kan søke FLTs utdanningspris Les mer om vinnere av utdanningsprisen i 2019 Les mer om etter- og videreutdanning