FLTs utdanningspris

FLT er det forbundet som er best på etter-og videreutdanning, derfor deler forbundet årlig ut FLTs utdanningspris. Prisen er på 150.000 kroner og deles ut til noen som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning eller som bidrar til livslang læring. Studenter med gode oppgaver innen tekniske, naturvitenskaplige og administrative fag oppfordres til å søke.

Studenter fra Høgskolen på Vestlandet, vinnere av FLTs utdanningspris 2017. Foto: Marit Gabler

 

Hva er FLTs utdanningspris?
Hvem kan vinne prisen?
Når må søknad sendes inn?
Hvordan vinner jeg prisen?
Hvor rettes søknaden?
Hvem vurderer søknaden?

 

Sist oppdatert 28. januar 2016