Utdanning

FLT gir gratis etter- og videreutdanning til medlemmer i privat sektor. Det skjer gjennom Addisco som er vårt eget utdanningsselskap. Addisco tilbyr alt fra kortere kurs til mastergrad. Vi hjelper deg også med alt det praktiske knyttet til utdanningen. Ønsker du å ta utdanning utenom Addisco gir vi inntil 50 000 kroner i stipend. Som medlem i FLT kan du i tillegg få 17 000 i stipend fra LOs utdanningsfond. Våre medlemmer som er tilsluttet tariffavtale i Staten eller Spekter kan søke om LO Stats utdanningsstipend.