Utdanning

Medlemmer med tariffavtale i privat sektor kan få gratis etter- og videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco. Addisco tilbyr alt fra kortere kurs til mastergrad. Vi hjelper deg med alt det praktiske knyttet til utdanningen, og du kan få inntil 75 000 kroner i stipend. Som medlem i FLT kan du i tillegg få stipend fra LOs utdanningsfond. Medlemmer som er tilsluttet tariffavtale i Staten eller Spekter kan søke om LO Stats utdanningsstipend. Bransjeprogrammene er et gratis opplærings- og utdanningstilbud til våre medlemmer.