Utdanning

Medlemmer med tariffavtale i privat sektor kan få gratis etter- og videreutdanning. Det skjer gjennom Addisco som er vårt eget utdanningsselskap. Addisco tilbyr alt fra kortere kurs til mastergrad. Vi hjelper deg også med alt det praktiske knyttet til utdanningen. Ønsker du å ta utdanning utenom Addisco gir vi inntil 50 000 kroner i stipend. Som medlem i FLT kan du i tillegg få 17 000 kroner i stipend fra LOs utdanningsfond. Våre medlemmer som er tilsluttet tariffavtale i Staten eller Spekter kan søke om LO Stats utdanningsstipend.