Hva er tariffavtale eller overenskomst?

Mer om hvilke fordeler tariffavtale eller overenskomst gir deg.

Tariffavtale er en skriftlig avtale mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtalen gir deg rett til bedre betingelser enn hva lovverket generelt tilbyr. Tariffavtalen består av hovedavtale og overenskomst, og suppleres ofte av en særavtale.

Hovedforskjellen mellom tariffavtale og overenskomst er at en tariffavtale definerer lønn (for eksempel minstelønn), mens en overenskomst beskriver hvordan man kommer frem til en lønnsats eller et lønnsnivå. I FLT har vi overenskomster og disse gir deg en rekke fordeler som:

  • Rett til å velge tillitsvalgt
  • Rett til lokale forhandlinger på lønns- og arbeidsvilkår
  • Utvidede rettigheter rundt arbeidstid, overtid m.m
  • Full lønn under sykdom i minimum 3 måneder utover begrensningene i Folketrygdloven
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Diverse korte velferdspermisjoner med lønn
  • Støtte til etter- og videreutdanning/livslang læring (medlemmer med overenskomst kan ha mulighet til gratis utdanning via Addisco)
  • Rett til fem ukers ferie

Spørsmål om tariffavtale eller overenskomst?
Har du tariffavtale og lurer på hvilken overenskomst som gjelder deg, kan du logge inn på Min side.
Selv om du er medlem i FLT, er det ikke automatikk i at du har en gjeldende overenskomst. Man kan også stå som medlem uten slik avtale, men forbundet vil anbefale at man søker å få dette opprettet. Hvis du ønsker avtale, ta kontakt med tillitsvalgt eller avdeling/region i første omgang. Du kan også kontakte forbundet på postkasse@flt.no

 

Bli tillitsvalgt
Våre tillitsvalgte forteller om vervet.