Nyheter > Vær sikret like muligheter som kollegaen
FLT representerer interessene og rettighetene til blant annet mellomledere, kvalitetsledere, ingeniører og teknologer, kontrollører, laboranter, optikere, planleggere, tekniske tegnere og teknikere. Selv om vi først og fremst organiserer i industrien, er vi bransjeoverskridende, og har medlemmer i arbeidsinkludering, Statens vegvesen og Forsvaret. Enten du er arbeidstaker, student eller selvstendig næringsdrivende, får du som medlem tilgang til rettigheter og fordeler tilpasset deg. FLT er en fagorganisasjon i LO-familien. Det vil si at du har landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljø bak deg. Som medlem i FLT står du tryggere i arbeidslivet.

Like muligheter for likt arbeid

Som medlem i FLT sørger vi for at muligheten for din utvikling blir ivaretatt, og at du er sikret like muligheter som alle andre på arbeidsplassen. Skulle du oppleve å bli snytt for muligheten til å rykke opp til en høyere stilling på usaklig grunnlag, for eksempel diskriminering, har vi jurister og rådgivere som vil bistå deg i saksgangen.

En avtale tilpasset deg

Med FLTs avtaler er du som medlem sikret gode og spesialiserte arbeidsbetingelser. Fire av disse betingelsene er helt unike for våre avtaler, ved at du:
  • har rett på egen representasjon
  • alltid kan bygge på med relevant kompetanse
  • får individuell lønnsfastsettelse
  • kan ha rett til full lønn ved sykdom i inntil 3 måneder/året
→ Mer om avtalenes betydning for deg

Juridisk bistand på jobb

Som medlem i FLT er en av de viktigste fordelene at du kan få råd og juridisk veiledning i arbeidsforholdet – uten at det koster deg noe. Våre jurister og rådgivere har særlig kompetanse på saker fra arbeidslivet som angår deg. Vi bistår i spørsmål om lønn, ferie og feriepenger, ledende og særlig uavhengig stilling, overtid, yrkesskade og -sykdom, oppsigelse og permitteringer. Forbundets avtaler og overenskomster sikrer at dine arbeidsrettigheter blir ivaretatt på best mulig måte. → Mer om juridisk veiledning

Sterkere i fellesskap

Å ha en fagorganisasjon i ryggen trygger deg som arbeidstaker. Står vi samlet, har vi større påvirkningskraft til å kunne sikre de beste avtalene for våre medlemmer. Gode rettigheter og arbeidsvilkår er noe mange tar for gitt. Det er på grunn av fagbevegelsen at disse har blitt fremforhandlet og at de opprettholdes i dag.

Medlemsfordeler i FLT

  Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i dag!