FLTs avtaler

FLT har inngått kollektive avtaler med flere arbeidsgiverorganisasjoner. Slike avtaler betegnes som overenskomster eller tariffavtaler. Avtalene setter rammer for arbeidsforholdet og gir medlemmene rettigheter ut over det som er regulert i arbeidsmiljøloven. Innholdet i avtalene forhandles sentralt mellom forbundet og en arbeidsgiverorganisasjon, og blir bindende for avtalens parter og deres medlemmer. Del I i en tariffavtale består av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne.

FLTs hovedavtale og overenskomster blir ikke automatisk gjeldende for medlemmene i forbundet.  Man må selv kreve at dette gjøres gjeldende, og arbeidsgiver må akseptere at den det gjelder er ansatt i en stilling som dekkes av overenskomstens omfangsbestemmelse.

Lurer du på hvilken avtale som gjelder deg? Logg inn på Min side her. I oversikten under kan du laste ned avtaler og se forhandlingsresultater fra tariffoppgjørene. For å lese mer om arbeidsavtaler og særavtaler kan du klikke her

Hva er en hovedavtale?
Hva er en overenskomst?
Hva er spesielt med FLTs avtaler?

Har du flere spørsmål om FLTs avtaler?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no.

Bli medlem nå
Som medlem i FLT får du en rekke fordeler - bli medlem i dag.