FLTs avtaler

FLT har inngått kollektive avtaler med flere arbeidsgiverorganisasjoner. Slike avtaler betegnes som overenskomster eller tariffavtaler. Avtalene setter rammer for arbeidsforholdet og gir medlemmene rettigheter ut over det som er regulert i arbeidsmiljøloven. Innholdet i avtalene forhandles sentralt mellom forbundet og en arbeidsgiverorganisasjon, og blir bindende for avtalens parter og deres medlemmer. Del I i en tariffavtale består av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne.

FLTs hovedavtale og overenskomster blir ikke automatisk gjeldende for medlemmene i forbundet.  Man må selv kreve at dette gjøres gjeldende, og arbeidsgiver må akseptere at den det gjelder er ansatt i en stilling som dekkes av overenskomstens omfangsbestemmelse. For å lese mer om arbeidsavtaler og særavtaler kan du klikke her

Hva er en hovedavtale?
Hva er en overenskomst?
Hva slags rettigheter gir FLT’s avtaler?
Forhandlingsresultat: Mellomoppgjør

Lurer du på hvilken avtale du hører inn under?
Logg deg inn her for å se hvilken avtale du er på

Har du flere spørsmål om FLTs avtaler?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

Bli medlem nå
Som medlem i FLT får du en rekke fordeler - bli medlem i dag.