Yrkesskade og -sykdom

Ved skade eller sykdom i forbindelse med arbeid
Advokat i LO vurderer om du kan ha krav på ytelser i forbindelse med yrkesskadeforsikring, yrkessykdom, menerstatning mv. Dersom du har krav på slike ytelser, vil advokaten i LO ta denne prosessen videre i samråd med deg.

Det er viktig å ta slik kontakt med forbundet før du benytter eller skaffer deg annen advokatbistand. FLT/LO kan ikke hjelpe til eller overta saker der det allerede her benyttet ekstern advokatbistand.

For å få videreformidlet din sak til juridisk avdeling i LO må vi få utfylt dette skjemaet fra deg:
Skjema i Word-format
Skjema i PDF-format

Les veiledningen grundig, og fyll ut så godt det lar seg gjøre (gjerne elektronisk). Skjemaet sendes til postkasse@flt.no eller til vår postadresse ( se nederst på siden).

De to sidene der du trenger fullmakt må vi ha i original. De må ettersendes per post til FLT.

Oppgi også relevante private forsikringer, og om skaden er meldt inn under noen av disse, samt hva som er meldt inn til NAV.

Har du flere spørsmål om yrkesskade og -sykdom?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

Bli medlem nå
Som medlem i FLT får du en rekke fordeler - bli medlem i dag.