Trygghet i arbeidslivet

De fleste arbeidstakere vil i løpet av arbeidslivet regne med større eller mindre endringer på jobben, og da er det godt å vite hva du skal gjøre. Våre juridiske rådgivere er eksperter i å behandle saker fra arbeidslivet, som f.eks lønnsforhandlinger, oppsigelser og permitteringer.

Får du problemer på jobben, vil vi bistå med råd og veiledning underveis. Skulle det bli nødvendig kan vi gå til rettssak for å sikre dine rettigheter. Det koster deg ingenting, og ved å være med i et LO- forbund har du landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljø bak deg.

FLT har inngått avtaler med flere ulike arbeidsgiverorganisasjoner. Avtalene sikrer at dine rettigheter på jobben blir ivaretatt på en best mulig måte.

Ved å være medlem i FLT kan du få:

  • Avtalefestet lønn og arbeidstid
  • Innflytelse på lønns- og arbeidsvilkår
  • Rett til lengre ferie og mer feriepenger
  • En tillitsvalgt som ivaretar dine rettigheter på jobben

Les også:

FLTs avtaler

Retningslinjer karenstid jurdisk veiledning

Bli tillitsvalgt
Våre tillitsvalgte forteller om vervet.