Trygghet på jobb og juridisk veiledning

En av de viktigste medlemsfordelene i FLT er muligheten til å kunne få råd og juridisk veiledning i arbeidsforholdet gratis. De aller fleste vil før eller siden oppleve større eller mindre endringer og problemstillinger på jobben.

  • Våre juridiske rådgivere er eksperter på saker fra arbeidslivet, som for eksempel lønnsspørsmål, oppsigelser og permitteringer. De kan også gi god bistand ved yrkesskade/-sykdom.
  • Forbundets avtaler og overenskomster sikrer at dine rettigheter på jobben blir ivaretatt på best mulig måte.
  • Som medlem i et LO- forbund har du landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljø bak deg. Hvis forbundet finner grunnlag for å benytte advokat og eventuelt prøve din sak for retten, vil ikke det koste deg noe.

FLT kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding. Forutsetningen for rett til bistand og rettshjelp er at problemstillingen gjelder deg som arbeidstaker, og at forholdet har oppstått i kraft av det å være yrkesutøver. Videre må FLTs regler om karenstid være oppfylt, og du må akseptere forbundets valg av rådgiver og advokat.

Les også:

FLTs avtaler
Retningslinjer juridisk veiledning og karenstid
Yrkesskade og –sykdom

 

Bli tillitsvalgt
Våre tillitsvalgte forteller om vervet.