Nyheter > Utdeling av FLTs utdanningspris

Studenter fra Høgskolen på Vestlandet. Alle foto: Marit Gabler

Nyskapende og original

En av vinnerne er studentene fra Høgskolen på Vestlandet: Roberto Andrei Burcă, Andreas Evjenth, Andreas Flåten, Natalia Khan, Martin R. Lied, Otto Andreas Moe, Andreas Nordvik, Joakim F. Nyland, Iselin Violet Kjelland Schøn, Caspar C. Smith og Håkon Teigland. Studentene arbeidet sammen om oppgaven «Hvordan hindre uønskede skipsbevegelser i sjø ved bruk av The Moving Frame Method (modeller og anvendelse)». Natalia Khan presenterte oppgaven på vegne av gruppen. På flytende engelsk fortalte hun hvordan gruppen hadde jobbet i team med fornyelse av matematiske modeller for akselerasjon. Juryens begrunnelse for tildeling av utdanningsprisen til studentene var oppgavens originalitet og det at den er faglig nyskapende. Dessuten trekker juryen fram det imponerende teamarbeidet som ligger bak. Les oppgaven her

Tok utdanning gjennom FLT

Sindre Gjøystdal er FLT-medlem og har hatt sin mastergrad gjennom FLT via Addisco ved siden av full jobb. Resultatet ble karakteren A. Han har tidligere fortalt om hvordan han gjennomførte mastergraden. Gjøystdal har skrevet masteroppgaven «The impact of having inadequate self-organizing teams in agile projects». Kort fortalt handler oppgaven om suksesskriteriene for agile prosjekter. Han har gjort en omfattende kvantitativ undersøkelse som gir oppgaven høy validitet. Agile prosjekter har fokus på kundetilfredshet og selvstendige team. Sindre Gjøystdal forteller om en lang prosess fram mot endelig mastergrad: – Det har hatt fire år med strukturert og hard jobbing. Tredje året møtte jeg «veggen» og endret målet til kun å gjennomføre. Heldigvis fikk min veileder meg på andre tanker og her står jeg i dag, fortalte Sindre Gjøystdal. Les oppgaven her Les mer om FLTs etter- og viderutdanningsordning her Les mer om FLTs utdanningspris her