Nyheter > Utdanningsprisen 2019: Vinnere
flt, utdanningsprisen

JURYEN I ARBEID: Ulf Madsen leder juryen. Foto: Marit Gabler

Interessen for prisen har vært stor og ni søkere ble registrert. Juryen, ledet av forbundsleder Ulf Madsen og bestående av Anniken Magerholm Fet (NTNU), Ole-Gunnar Søgnen, (Høgskolen på Vestlandet), Eirik Hågensen (Fagskolen Tinius Olsen) og Lauritz Løvø (representant fra næringslivet), har nå trukket to vinnere som deler prisen. – På vegne av juryen kan jeg si at vinnerne skilte seg klart ut med høy faglig kvalitet og med aktuelle tema, samtidig som begge også har en praktisk tilnærming til fagfeltene, sier Madsen. Han legger til at FLT gjør stas på vinnerne på et arrangement 6. desember.

Vinnerne

  • Arnstein Fedøy sin masteroppgave Collecting, Analysing and Presenting Reliability Data for Automatic Sprinkler System ved Høgskolen på Vestlandet handler om pålitelighet i komplekse sikkerhetssystemer. I sin begrunnelse skriver juryen følgende: – Fedøy har i oppgaven belyst mangler ved både nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer til sprinkleranlegg, og han har formulert vel begrunnede råd til bransje og myndigheter. Fedøys oppgave må være blant de svært få masteroppgaver som med små justeringer blir publisert som bok fordi forlag og bransje anser den som enestående. I følge nominasjonen gir boken overraskende og nye perspektiver på en vel kjent problemstilling – pålitelighet i sprinklersystemer.
  • Tor Nicholas Nistad, Wictor Østvand Jensen, Tobias Sebastian Kletthagen, og Atle Øverstad fra Fagskolen Innlandet hatt bedriften NAMMO AS som sitt hovedprosjekt. Her har de sett på hvordan man kan øke effektiviteten ved å digitalisere og utvikle allerede eksisterende produksjonsprosesser. I sin begrunnelse skriver juryen: – Oppgaven bærer preg av at man har en god praktisk forståelse, teknisk innsikt, teoretisk forankring og kunnskap om digitalisering. Prosjektgruppen har også kommet fram til konkrete forbedringsforslag for eksisterende maskiner med mål om å redusere tidsbruk og øke effektiviteten. Hovedprosjektet som er utformet og gjennomført av studentene ved Fagskolen viser at det er mulig å øke utnyttelse og redusere feilkilder ved å systematisk analysere de eksisterende produksjonsprosessene til NAMMO og så foreslå nye og mer effektive prosesser basert på resultatet av analysen. Prosjektet gir oppdragsgiver økt ressursutnyttelse til en lav kostnad.
Les mer om FLTs utdanningspris