Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

FLT
,
6. desember kl 11:00
-
6. desember kl 15:00