Forbundsstyremøte og utdeling av FLTs utdanningspris

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker. Utdeling av FLTs utdanningspris. Mer informasjon kommer

,
6. desember kl 11:00
-
6. desember kl 15:00