Nyheter > Søk FLTs utdanningspris

Studenter fra Høgskolen på Vestlandet vant i 2017. Foto: Marit Gabler

Nye statutter for FLTs utdanningspris ble vedtatt av forbundsstyre 22. mai 2018. Prisen skal honorere gode prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen teknikk/teknologi. Studentoppgaver innen ledelse, organisasjon og økonomi kan vurderes dersom oppgaven har en klar teknologisk relasjon, eller faller direkte inn under forbundets organisasjonsområde. Forbundsstyret oppnevner en priskomite som skal vurdere søknadene. Nominasjonsfristen er 1. september hvert år og studenter nomineres til prisen av fagmiljø eller utdanningsinstitusjon ( F.eks. veileder).

Hvordan søke FLTs utdanningspris?

Er du student og vil søke vår utdanningspris? Da finner du mer informasjon her Ta kontakt med utdanningsinstitusjonen du tilhører i god tid slik at en eventuell nominasjon er klar før 1. september. Les utfyllende statutter og retningslinjer for FLTs utdanningspris