FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø – utfyllende informasjon

Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning (førstegangs eller etter- og videreutdanning) eller den/de som bidrar til livslang læring. «FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø» ble stiftet i 2010 til minne om tidligere forbundsleder i FLT. Prisen ble første gang utdelt i forbindelse med FLTs 60 års markering i mai 2011.

Prisen er på 150.000,-
Utdanningsprisen er på 150.000,-. Og ved en eventuell deling av prisen skal den enkelte pris ikke være mindre enn 50.000,-.

Prisen skal honorere gode studentoppgaver: prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen ledelse, teknikk/teknologi, økonomi/administrasjon, samt oppgaver som etter priskomiteens vurdering faller inn under forbundets organisasjonsområde.

Prisen kan deles ut til personer, institusjoner, selskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som bidrar til fremragende arbeid med tilrettelegging og/eller gjennomføring av kompetanseutvikling og livslang læring.

Hvem kan fremme kandidat?
Det kan kun fremmes forslag på en kandidat innen de enkelte gradsutdanningene for den enkelte institusjon. Med søknaden må det også følge kopi av den oppgaven som ligger til grunn for forslaget til kandidat.

For tildeling innen andre institusjoner, selskaper, bedrifter eller personer, skjer dette på grunnlag av søknad. Tiltak som ligger til grunn for søknaden må være begrunnet og synliggjøre hvordan dette bidrar til kompetanseutvikling og livslang læring. Videre må søknaden synliggjøre og dokumentere grunnlaget for tiltaket, gjennomføringsform(er) (undervisnings- og læringstiltak), tidsvarighet, kvalitetssikring, oppnådde resultater mm.

Priskomiteen kan på selvstendig grunnlag fremme begrunnet forslag på aktuell priskandidat.

Prisen deles ut for prosjekt-, bachelor eller masteroppgaver innen tekniske, naturvitenskaplige og administrative fag. Er du usikker på om oppgaven oppfyller kriteriene? Ta kontakt med Nina Henriksen på tlf 906 82 226.

Priskomiteen
• Jonny Simmenes, FLT forbundsleder
• Professor Gunnar Grepperud, Universitetet i Tromsø
• Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen, Høgskulen på Vestlandet
• Assisterende Rektor Terje Bogen, Grønland Voksenopplæringssenter
• Administrerende direktør Lauritz Løvø, Øglænd Systems Norge

Kriterier
Komiteen har som utgangspunkt at søknadene skal vurderes ut fra strenge kriterier.
Søknadene eller oppgaven må blant annet være;

• Innenfor utlysingsområdet
• Framstillingen må være god og passende – og uten sjenerende teknisk sjargong og ugjennom
trengelig tekst. Eventuelt en klar oppsummering.
• Det bør blant annet kunne vises til at oppgaven har;
– God kvalitet
– God generell innsikt
– Klar problemstilling
– Klargjørende oppsummering av kunnskapsstatus på valgt felt
– Eksempler eller empirisk material som er godt rapportert
– Kan omsettes i påstander/hypoteser/kontrasterende begrep

Hvordan søker du om prisen?
Søknaden må fremmes av fagmiljøet ved utdanningsinstitusjonen (f.eks. veileder) eller prosjektbedriften studenten har jobbet ved. Studenten kan altså ikke selv sende inn søknaden. Søknaden må inneholde kopi av studentoppgaven, samt begrunnelse for nominasjon skrevet av fagmiljøet/prosjektbedriften.
Søknaden sendes postkasse@flt.no innen 20. august.

Hvem var Magnus Midtbø?
Magnus Midtbø var en pioner innen etter- og videreutdanning. I løpet av sitt verv som forbundsleder i FLT i perioden fra 1990 til 2005 etablerte FLT sin stipendordning til etter- og videreutdanning (1992) samt stiftet utdanningsselskapet Addisco (1999).