Nyheter > Søk FLTs kulturstøtte 2020
FLTs kulturstøtte skal bidra til vekst i det lokale kulturliv, og samtidig styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet. Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Kulturbegrepet innebefatter i denne sammenheng også idretts- og fritidsaktiviteter. Les mer om hvordan du søker FLTs kulturstøtte for 2020 her  Finn din lokale FLT-avdeling her 

FLT støtter kulturaktiviteter lokalt

– FLT mener at alle må gis tilgang til kulturaktiviteter. Kultur skaper samspill mellom mennesker som går på tvers av politiske, sosiale, etniske, religiøse og språklige grenser. Derfor er forbundet opptatt av å støtte opp om kulturaktiviteter i medlemmenes lokalmiljø, sier 2. nestleder Arnstein Aasestrand (bildet). Han er leder av FLTs kulturkomité som vurderer søknadene. Både festivaler, arrangementer og foreninger er blant tidligere mottakerne av FLTs kulturstøtte. I 2018 og 2019 har blant annet disse blitt tildelt ble FLTs kulturstøtte. Fakta kulturstøtte Hvert år deler FLT ut inntil 300. 000 kroner i kulturstøtte til kunst, kultur- og idrettsaktiviteter. Målet er å fremme arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Søknadsfrist 1. november via en av forbundets lokale avdelinger. Avdelingene må sende sin anbefaling til forbundet innen 15. desember. FLTs kulturkomité vurderer søknadene og har følgende medlemmer: Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet og leder av komiteen, Edith Bjerkan fra avdeling 40 Kristiansund, Bjørn Ragnar Moe fra avdeling 43 Sandefjord og sekretær for komiteen er Stein Arne Lunderbye fra administrasjonen. Søk kulturstøtte her