Kulturstøtte

Vi er opptatt av å formidle arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Så hvert år deler vi ut inntil 300 000 kroner i kulturstøtte til kunst, kultur- og idrettsaktiviteter.

 

Hvem kan få støtte?

Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Kulturbegrepet innebefatter denne sammenheng også også idretts- og fritidsaktiviteter. FLT er opptatt av å formidle arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Herunder ligger det også å ta vare på industrielle kulturminner. Alle må gis tilgang til kunst og kulturaktiviteter, og det er viktig å fremme barn og unges deltakelse. FLT’s kulturstøtte skal bidra til vekst i det lokale kulturliv, og samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

Hvordan søke om støtte?

Det gis inntil 300 000 kroner, og støtten kan fordeles på flere aktiviteter. Søknad om kulturstøtte må fremmes gjennom en av FLTs lokalavdelinger og det må gis en begrunnelse for søknaden. Søknaden fylles ut og sendes til postkasse@flt.no, eventuelt pr post til FLT, Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo. Søknadsfristen er 1. november hvert år. FLTs lokale avdelinger må sende sine anbefalinger videre til forbundet 15. desember. 

Her kan du laste ned brosjyre om kulturstøtte

Her kan du laste ned søknadsskjema (Obs! husk at søknadsskjema må sendes inn en avdeling i FLT)

Hvordan vurderes søknadene?

Etter at de lokale avdelingene har sendt inn sine anbefalinger, vurderes søknadene av en priskomité bestående av følgende medlemmer:

  • Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet og leder av komiteen
  • Edith Bjerkan, avdeling 40 Kristiansund
  • Bjørn Ragnar Moe, avdeling 43 Sandefjord
  • Sekretær for komiteen er Stein Arne Lunderbye, administrasjonen

 

 

 

Lokale avdelinger i FLT
Se hvor din nærmeste FLT-avdeling er