Kulturstøtte

Vi er opptatt av å formidle arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Så hvert år deler vi ut inntil 300 000 kroner i kulturstøtte til kunst, kultur- og idrettsaktiviteter.

Hvem kan få støtte:

Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Kulturbegrepet innebefatter denne sammenheng også også idretts- og fritidsaktiviteter.

Hvordan søke om støtte:

Det gis inntil 300 000 kroner, og støtten kan fordeles på flere aktiviteter. Søknad om kulturstøtte må fremmes gjennom en av FLTs lokalavdelinger og det må gis en begrunnelse for søknaden. Søknaden må printes og fylles ut manuelt. Send søknaden til FLT, Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo

Søknadsfristen er 1. oktober 2016.

Her kan du laste ned søknadsskjema (Obs! husk at søknadsskjema må sendes inn av en avdeling i FLT)

Sist oppdatert 4. januar 2016
Lokale avdelinger i FLT
Se hvor din nærmeste FLT-avdeling er