Søk kulturstøtte 2021

Hvert år deler FLT ut inntil 300 000 kroner i kulturstøtte til kunst, kultur- og idrettsaktiviteter. Organisasjoner og institusjoner kan søke gjennom en av våre lokale avdelinger innen 1. november i år.

Målet med FLTs kulturstøtte er å bidra til vekst i det lokale kulturliv, og samtidig styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet. Organisasjoner og institusjoner kan søke gjennom en av våre lokale avdelinger innen 1. november 2020. Avdelingene må sende sine anbefalinger til forbundet innen 15. desember 2020. Støtten søkes for 2021.

Hvordan søke FLTs kulturstøtte? 

 

 

Sist oppdatert 29. september 2020
av Marit Gabler