Om FLT

FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping. FLT organiserer innen de fleste bransjer i privat sektor og Statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.