Nyheter > Engasjementet som teller
Grunnkurs tillitsvalgte, FLT

Grunnkurset for tillitsvalgte 23. -26. mai ble avholdt i vakre omgivelser på Hurdalssjøen. Alle foto: Marit Gabler

Det er de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen. Gjennom sitt engasjement  i vervet hjelper de medlemmene ute på arbeidsplassen, forvalter hovedavtalen, forhandler med ledelsen og sørger for at tariffavtale og overenskomster blir overholdt.  I år markerer LO Tillitsvalgtåret og målet er å øke de tillitsvalgtes status. FLT er opptatt av å gi tillitsvalgte god skolering.  Grunnkurs for tillitsvalgte gir kunnskapen som trengs for å fylle vervet. Kurset avholdes hvert år og består av to ulike moduler.  Vi tok en prat med noen av kursdeltakerne på modul 1. Grunnkurs tillitsvalgte, FLT Sigrunn Arnardottir Jobber i Durapart AS. Er varamedlem i bedriftsklubben og vara i avdeling 009 Arendal Hvorfor meldte du deg på grunnkurset ? – Jeg er ganske fersk som tillitsvalgt. Spesielt nyttig var det for meg å få kunnskap om forhandlinger og FLT generelt, da jeg har blitt bedt om å være med i forhandlingsgruppa i bedriften. Kurset er veldig bra og svarer til forventningene jeg hadde på forhånd, nå vet også mer om hvordan jeg kan finne informasjon jeg trenger i vervet. Hvorfor ble du tillitsvalgt? – Jeg ble spurt, men har vært engasjert lenge. Dette er mitt sjette kurs. Jeg hadde ingen problemer med å si ja til vervet, fordi jeg brenner for dette. Hvilke utfordringer opplever du i rollen som tillitsvalgt? – Det er en utfordring at ikke alle på arbeidsplassen ønsker å organisere seg. Solidaritet er viktig for å stå sterkere i bedriften. Samtidig har jeg rekruttert flere medlemmer på arbeidsplassen Rekruttering er veldig viktig. Ellers er jeg opptatt av både bedriftens beste og de ansattes beste i min rolle som tillitsvalgt. Det henger jo sammen. Godt samarbeid med ledelsen er avgjørende for å få til dette. Hvordan opplever du at rollen som tillitsvalgt påvirker karrièremuligheter, arbeidshverdag og familieliv/fritid? – Jeg er en person som engasjerer meg lett og trives med ekstra utfordringer. Det får jeg i vervene som tillitsvalgt. Jeg er litt usikker på hvordan vervene påvirker mine karrièremuligheter i bedriften. Fra før har jeg utdannelse, og jeg fortsetter stadig å utdanne meg. Kunnskap er jo makt! Jeg regner med at vervene vil ta en del fritid i perioder, for eksempel ved forhandlinger. Normalt går ikke min rolle som tillitsvalgt utover fritida. Grunnkurs tillitsvalgte, FLT Fredrik Flesner Jobber i Durapart AS. Er styremedlem i bedriftsklubben og vara i avdeling 009 Arendal Hvorfor meldte du deg på grunnkurset ? – Jeg meldte meg på for å lære mer om lover og avtaler, men også for å knytte kontakt med andre tillitsvalgte i FLT. Så langt syns jeg kurset har vært veldig bra. Hvorfor ble du tillitsvalgt? – Jeg har erfaring som tillitsvalgt fra tidligere, da var jeg i et YS- forbund i det offentlige. Igjennom vervene jeg har per nå,  har jeg fått bedre innsikt i hvordan det fungerer i det private. Hvilke utfordringer opplever du i rollen som tillitsvalgt? – Jeg opplever at vi ikke tas med på råd i forkant av prosesser og at vi ikke har den samme medbestemmelsesretten som jeg er vant til fra det offentlige. Dette er på tross av at vi har mye å bidra med. Jeg er en del av et styre, og oppgaver i forhold til styrearbeidet går jo litt på hva man kan bidra med også. Hvordan opplever du at rollen som tillitsvalgt påvirker karrièremuligheter, arbeidshverdag og familieliv/fritid? – Jeg har ikke opplevd at rollen som tillitsvalgt har noen negativ innvirkning så langt. Vervene jeg har gir meg mulighet til å påvirke. Det liker jeg, særlig er det viktig å kunne påvirke på egen arbeidsplass. Ellers føler jeg ikke at vervet kommer i konflikt med fritida, det har nok å gjøre med at jeg er en del av et styre hvor vi kan dele på arbeidsoppgavene. Grunnkurs tillitsvalgte, FLT Magne Olav Sveen  Jobber i Øveraasen AS. Er leder i bedriftsklubben og leder i avdeling 015 Innlandet Hvorfor meldte du deg på grunnkurset? – Jeg har mye kursing fra før etter mange år som tillitsvalgt, men da jeg ble avdelingsleder følte jeg behov for mer kunnskap om FLT. Særlig har det vært nyttig å få mer kunnskap om vedtektene og overenskomstene . Hittil har jeg lært mye på kurset. Hvorfor ble du tillitsvalgt? – Jeg har vært tillitsvalgt i FLT siden jeg byttet forbund. Det er ca 10 år siden. Tidligere har jeg også vært tillitsvalgt i Fellesforbundet. Totalt har jeg vært tillitsvalgt i 25 år, både i klubb og på avdelingsnivå. Da jeg byttet til FLT, var det valg i bedriftsklubben og jeg endte opp som leder.  Jeg har alltid vært interessert i fagforeningsarbeid. Det er en av grunnene til at jeg startet som tillitsvalgt, dessuten var det en veldig flink tillitsvalgt på min tidligere arbeidsplass som gradvis introduserte meg for vervet. Hvilke utfordringer opplever du i rollen som tillitsvalgt? – Det kan være en utfordring å håndtere personer på en nøytral måte. En ting er lønnsforhandlinger som gjøres hvert år, personalsaker er derimot noe ganske annet. Personalsaker er ofte det tyngste, jeg har vært borti både omstillinger og stillingsendringer som tillitsvalgt. Det kan oppstå sterke følelser hos de som blir berørt i personalsaker, og rollen som tillitsvalgt har lært meg mye om mennesker. Det viktigste er å ta vare på medlemmene. Da jeg ble valgt inn i avdelingsstyret, var jeg klar på at jeg ikke gjorde dette for egen del. Jeg gjør det for medlemmene. Hvordan opplever du at rollen som tillitsvalgt påvirker karrièremuligheter, arbeidshverdag og familieliv/fritid? – Jeg får den tiden jeg trenger i arbeidstiden til å drive tillitsvalgtsarbeid, det er en sterk tradisjon for fagorganisering på arbeidsplassen min. Min opplevelse er at det teller positivt å være tillitsvalgt i forhold til utviklingsmuligheter på jobben. Jeg tror ikke jeg hadde hatt min nåværende stilling, hvis jeg ikke hadde hatt den balasten mange års erfaring som tillitsvalgt gir. Spesielt kommer menneskekunnskapen jeg har opparbeidet meg godt med.  Det er mer krevende å være tillitsvalgt i avdelingsstyre enn bedriftsklubb, men samtidig er det opptil hver enkelt hva de vil legge i vervet. Selv liker jeg godt å bruke fritida på kurs. Grunnkurs tillitsvalgte, FLT Trude Sjøbakk Jobber på Kongsberg Automotive AS og er leder i bedriftsklubben. Hvorfor meldte du deg på grunnkurset ? – Jeg er fersk som både tillitsvalgt og medlem i FLT. Min tidligere leder var veldig aktiv i FLT og snakket varmt om etter- og videreutdanningsordningen. Jeg ble også oppfordret til å delta på kurs i regi av forbundet, så nå er jeg her. Kurset er veldig nyttig for meg som ny tillitsvalgt. Hvorfor ble du tillitsvalgt? – Jeg satt i valgkomiteen, men det var det ingen som ville stille som leder. En kollega sa hun kunne være nestleder om jeg stilte som leder. Sånn ble det. Hvilke utfordringer opplever du i rollen som tillitsvalgt? – Jeg ønsker å svare til forventningene klubben har til meg som leder. Siden jeg er ny i rollen, er jeg spent på lønnsforhandlingene som snart skal påbegynnes. Ellers er jeg opptatt av å støtte medlemmene og være der for dem hvis det er noe. Det er en utfordring å holde seg nøytral i personalsaker, målet er jo å løse konflikten mellom bedrift og person. Hvordan opplever du at rollen som tillitsvalgt påvirker karrièremuligheter, arbeidshverdag og familieliv/fritid? – Jeg har en krevende stilling og sliter litt med å få tid til tillitsvalgtsarbeid. Jeg og styret har bestemt oss for at vi må sette av tid i kalenderne våre og planlegge langt frem i tid.  På fritida syns jeg det er spennende å være med på kurs i regi av forbundet, jeg får både nettverk og lærer nye ting. Jeg tror arbeidet som tillitsvalgt kan bidra positivt i forhold til karrièremuligheter. Som tillitsvalgt blir du valgt fordi andre har tillit til deg, og det kan være en fordel for eksempel i en lederstilling. Gjennom vervet vises engasjement og evne til samarbeid, noe som bedriften i mange tilfeller vil se på som positivt.