Nyheter > Avslutning av permittering

Fire vanlige måter

Det er flere måter en permittering kan avsluttes på. I punktlisten under er de fire vanligste måtene beskrevet.

  • Plikt til å møte på jobb igjen: Permitteringen avsluttes av arbeidsgiver, og arbeidstaker har plikt til å møte på jobb igjen. Arbeidstaker kan bli kalt inn på relativt kort varsel.
  • Arbeidstaker sier opp selv: Permitteringen avsluttes umiddelbart når arbeidstaker leverer oppsigelsen til arbeidsgiver.
  • Arbeidsgiver går til oppsigelse av arbeidstaker: Permitteringen avsluttes umiddelbart fra dagen oppsigelsen er mottatt av arbeidstaker. I utgangspunktet har arbeidstaker både rett og plikt til å jobbe i oppsigelsestiden.
  • Sluttavtale: Arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om en sluttavtale. I så fall avsluttes permitteringen umiddelbart ved signering av sluttavtalen. Arbeidstaker har ikke rett på dagpenger fra datoen sluttavtalen er signert.

NB!

En oppsigelse eller en sluttavtale kan påvirke retten til dagpenger. Det er derfor viktig at arbeidstaker melder ifra til NAV snarest mulig, om det skjer slike endringer.

Vi kan hjelpe deg videre

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO). Våre medlemmer arbeider i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskapning i bedriften. En av de viktigste medlemsfordelene i FLT er gratis juridisk rådgivning i arbeidsforholdet*. I tillegg gir medlemskapet deg andre fordeler som gunstige forsikringer, og mulighet for gratis videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco. *FLT kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding