Hva koster et medlemskap?

Yrkesaktive medlemmer i FLT betaler kontingent og forsikringspremie samlet til forbundet hver måned. Inntekten din avgjør hvor mye du skal betale. Per 1.1.2022 gjelder prisene som er oppgitt på denne siden:

  • Medlemmer som tjener mer enn 429.528 kroner i året betaler cirka 750 kroner i måneden, inkludert avdelingskontingent og forsikring*. Medlemmer med lavere årsinntekt betaler mindre.

Andre medlemskategorier:

  • Studentmedlemmer betaler 250 kroner i halvåret. Dette faktureres to ganger i året.
  • Pensjonerte medlemmer betaler kun forsikringspremie på 249 kroner i måneden og har gratis medlemskap etter fylte 75 år.
  • Lærlinger betaler kun forsikringspremie på 249 kroner i måneden.
  • Elevmedlemmer har gratis medlemskap.
  • Selvstendig næringsdrivende betaler fast ca. 750 kroner i måneden, inkludert forsikring og avdelingskontingent*.

*Kontingenten til lokal FLT-avdeling kommer i tillegg, og ligger på ca. 40–100 kroner. Medlemmer under 67 år som ikke har reservert seg mot forsikringer betaler kr 249,- i forsikringspremie. Medlemmer over 67 år betaler et tillegg på reiseforsikringen på kr 21,- per måned. Det er mulig å reservere seg mot reiseforsikring, men flere forsikringer inngår som en del av medlemskapet.

Les også:

Hva skal jeg betale?

Forsikringer

For pensjonister

FLTs låneordning ved konkurs i bedriften (skjema)

Bruk Min side
Få oversikt over medlemskapet ditt. Logg inn her