Hva koster et medlemskap?

Yrkesaktive medlemmer i FLT betaler kontingent og forsikringspremie samlet til forbundet hver måned. Inntekten din avgjør hvor mye du skal betale.

  • Medlemmer som tjener mer enn 412 047 kroner i året betaler cirka 740 kroner i måneden, inkludert avdelingskontingent og forsikring. Medlemmer med lavere årsinntekt betaler mindre.

Andre medlemskategorier:

  • Studentmedlemmer betaler 250 kroner i halvåret. Dette faktureres to ganger i året.
  • Pensjonerte medlemmer betaler kun forsikringspremie på 253 kroner i måneden og har gratis medlemskap etter fylte 75 år.
  • Lærlinger betaler kun forsikringspremie på 253 kroner i måneden.
  • Elevmedlemmer har gratis medlemskap.
  • Selvstendig næringsdrivende betaler fast 696 kroner i måneden, i tillegg til avdelingskontingent.

* Kontingenten til lokal FLT-avdeling ligger på cirka 40 – 100 kroner og kommer i tillegg. Medlemmer over 67 år betaler en høyere premie for reiseforsikringen, dette utgjør et tillegg på 20 kroner i måneden.

Les også:

Hva skal jeg betale?

Forsikringer

For pensjonister

FLTs låneordning ved konkurs i bedriften (skjema)

Bruk Min side
Få oversikt over medlemskapet ditt. Logg inn her eller bruk FLT-app.