Hva koster et medlemskap?

Yrkesaktive medlemmer i FLT betaler kontingent og forsikringspremie samlet til forbundet hver måned. Inntekten din avgjør hvor mye du skal betale.

  • Medlemmer som tjener mer enn 399 658 kroner i året, betaler cirka 720 kroner i måneden. Medlemmer med lavere årsinntekt betaler mindre.

Andre medlemskategorier:

  • Studentmedlemmer betaler 250 kr i halvåret. Dette faktureres to ganger i året.
  • Pensjonerte medlemmer betaler kun forsikringspremie på 249 kr i måneden og har gratis medlemskap etter fylte 75 år.
  • Lærlinger betaler kun forsikringspremie på 249 kr i måneden.
  • Elevmedlemmer har gratis medlemskap.

Medlemmer over 67 år betaler en høyere premie for reiseforsikringen, dette utgjør et tillegg på 19 kr i måneden. I tillegg må alle betale avdelingskontingent på 40 – 100 kr (avdelingskontingenten varierer mellom de ulike avdelingene).

Les også:

Hva skal jeg betale?

Forsikringer

For pensjonister

FLTs låneordning ved konkurs i bedriften (skjema)

Retningslinjer karenstid juridisk veiledning

Bruk Min side
Få oversikt over medlemskapet ditt. Logg inn her eller bruk FLT-app.