Nyheter > Fire nye samarbeidskomiteer etableres 

– Etablering av de nye samarbeidskomiteene er viktig for å sikre de ulike avtaleområdene. Vi har fullt trøkk fremover. Nå bygges den nye organisasjonen. Komiteene det nå velges representanter til, vil opprettes før sommeren og være i gang med egne debatter og arrangementer til høsten, forteller 1. nestleder Merete Jonas. Hun har nylig besøkt samarbeidskomiteene NR-forum, Elektrokjemisk og Aluminium for å lære mer om hvordan de fungerer.  

Jonas ser frem til å treffe medlemmer i forbindelse med regionårsmøtene. Det samme gjør forbundsleder Frode Alfheim, som har region nord som sitt første stopp.  

Hvordan fungerer samarbeidskomiteene?  

Tidligere Industri Energi er godt kjent med samarbeidskomiteer som viktige organer for å ivareta de ulike avtaleområdene. Se eksisterende samarbeidskomiteer

Samarbeidskomiteene skal sikre best mulig samarbeid mellom klubber og avdelinger innen samme bransjeområde.

Komiteene skal håndtere spørsmål og saker av interesse for medlemmene innen sin bransje. Hver av dem består av et styre med leder, nestleder, og sekretær. I tillegg får komiteen en representant fra forbundets administrasjon.

 Samarbeidskomiteene har en rådgivende funksjon inn mot forbundets andre vedtektsfestede organer. Representanter til de fire nye samarbeidskomiteene velges på regionenes årsmøter.  Les mer om valg av samarbeidskomiteer

Oversikt over årsmøter i regionene 

9. – 10. april i region nord. Bedriftsbesøk på Finnfjord AS og EWOS 
11. – 12. april i region øst 
12. -13. april i region vest
16. -17. april i region midt. Bedriftsbesøk på Fides AS
26. – 27. april i region sør 


*Det skal totalt velges fire nye samarbeidskomiteer, men det velges ikke til Staten på årsmøter i regionene.