Nyheter > Nye samarbeidskomiteer

– Samarbeidskomiteene skal fungere som viktige organisasjonsledd der tillitsvalgte kan møtes og diskutere problemstillinger relevante for en bransje eller et område. Diskusjonene i samarbeidskomiteene gir innspill til forbundets arbeid, forklarer 1. nestleder Merete Jonas. Hun oppfordrer alle avdelinger og bedriftsgrupper til å engasjere seg i valg til komiteene.

Dette er samarbeidskomiteene

For tidligere FLTs medlemmer er det opprettet fire samarbeidskomiteer: Samarbeidskomite for tekniske funksjonærer, Samarbeidskomite for arbeidsledere, Samarbeidskomite for vekst-, arbeid- og inkluderingsbedrifter og Samarbeidskomite for staten.

Samarbeidskomiteene møtes i plenum to ganger per år og velger et styre eller et arbeidsutvalg som jobber mellom møtene. Administrasjonen bidrar med en saksbehandler som bistår samarbeidskomiteen og en til to representanter fra politisk ledelse som har ansvaret for komiteen. Nye retningslinjer som er tilpasset de nye samarbeidskomiteene er under behandling og vil bli klare når de er godkjent i forbundsstyret.

Valg og frister

I første omgang er det valgt å begrense størrelsen på samarbeidskomiteene og basere antallet på antall yrkesaktive medlemmer i regionene på de forskjellige områdene. Les mer i rundskriv ved å logge inn her

Bedriftsgruppene kan foreslå aktuelle kandidater til avdelingene, som prioriterer disse og videresender sine innstillinger til regionen. Valget til komiteene vil gjennomføres på regionenes årsmøter i april.

Bedriftsgruppene bes om å sende inn sine kandidater til avdelingene innen 1. mars 2024.

Avdelingene bes om å sende inn sine innstillinger til regionen innen 1. april 2024.