Nyheter > Den viktigste medlemsfordelen i FLT

Diplomstudentene er Bjørn Laugerud, Terje Engvoll, Tore Opedal, Liv Grete og Bertil Dyrnes, Elise Gundersen, Ida Stormo, Tommy Grundvig, Stian Tangen, Glenn Augerud, Ivar Per Flem, Joakim Solum, Sylvia Paulsen, Rune Sørtun, Jens Olav Hagebakken, Marie Stigenberg, Siv Anita Hoel, Wenche Livden, Kirsti Marie Kristiansen, Audun Møller, Daniel Engholm, Kristian Stenvik, Kai Tore Vik, Syvert Dalan, Ole Petter Corneliusen, Jan Erik Lillevold, Cecilie Brungott, Ronny Heggø, Hege Nysetbakken (navnene er ikke i rekkefølge på foto). Foto: Marit Gabler

Tommy Grundvig er en av studentene som mottok diplom for å ha fullført 60 studiepoeng i Teknologiledelse. Han har flere kurs gjennom Addisco og fikk stillingen som avdelingsleder i Jøtul AS på grunn av videreutdanningen. Grundvig er klar på at videreutdanningen er viktigste den medlemsfordelen i FLT. Tore Opedal fikk en yrkessykdom og måtte omskolere seg. Videreutdanningen kom godt med i den nye stillingen. Ekteparet Liv Grete Dyrnes og Bertil Dyrnes mottok begge diplom i Teknologiledelse og har tatt videreutdanningen sammen. Hun får nyttig kompetanse i stillingen som prosjektkoordinator og han håper videreutdanningen kan hjelpe ham i jakten på ny jobb. Les mer om hva FLT-medlemmer sier om videreutdanningen

Øker jobbmulighetene

– Vi har sett at etter- og videreutdanning gjennom Addisco gjør at medlemmer får seg ny jobb og får økt kompetanse i stillingen de allerede har. Vi har til og med eksempler på at noen har tatt jobben til sjefen, sa 2. nestleder i FLT Arnstein Aasestrand i sin tale til de 28 diplomstudentene 27. januar. Arbeidslivsforskningsinstituttet (AFI) har undersøkt FLTs etter– og videreutdanning gjennom Addisco. Rapporten Partssamarbeidets kompetanseeffekter trekker fram at videreutdanningen har svært positive effekter på jobbmulighetene og øker studentenes «ansettbarhet». Imidlertid viser rapporten også at tilrettelegging av undervisningen er avgjørende for at studentene fullfører utdanningen. – De nye læringsplattformene har redusert behovet for helgesamlinger og det blir dermed lettere for studentene å kombinere undervisningen med jobb og familieliv. På videreutdanningen praktiseres «omvendt klasserom» som drar veksler på studentenes erfaringer fra yrkeslivet. Studentene jobber med caser fra egen arbeidshverdag og tilegner seg teori i forkant av samlingene. På samlingene er det studentene som stiller foreleseren spørsmål, sier Nina Henriksen, daglig leder i Addisco. Hun etterlyser mer initiativ fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i forhold til livslang læring.

Jan Ove Færstad, Nina Henriksen og Per Hegli. Foto: Tor Berglie

Samarbeidet med UiB gir resultater

Addisco, juridisk fakultet, institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr kursene Innføring i juss for næringslivet, Teknologiledelse og Organisasjonspsykologi. Addisco og fakultetene samarbeider som fire likeverdige parter om tilbudet (Firenighet). I det firenige samarbeidet bygger Addisco og UiB opp undervisningen med basis i den digitale læringsplattformen «Mitt UiB». Plattformen gir en rekke muligheter for videoforelesninger og diskusjonsforum på nett. UiB på sin side er glade for å kunne tilby en av landets beste videreutdanninger gjennom samarbeidet. Imidlertid har samarbeidet også andre positive effekter. – Prosjektet har ført til økt samarbeid mellom fagmiljøene som er involvert. Foreleserne får erfaringer fra «det virkelige liv» gjennom møtet med studentene, og dermed mer innsikt i behovene for kompetanse i næringslivet. Dette gir igjen positive ringvirkninger for undervisningen på våre ordinære studieprogram. Absolutt en vinn-vinn situasjon for alle parter, forteller Jan Ove Færstad, førsteamanuensis og koordinator for prosjektet ved UiB. Les også Etter – og videreutdanning via FLT Les mer om hva FLT-medlemmer sier om videreutdanningen Partssamarbeidets kompetanseeffekter