Nyheter > Vekst på Nammo

Krig i Europa fører til økt etterspørsel etter ammunisjon. Konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg, anslår at det vil bety rundt 700 arbeidsplasser

– Det er avgjørende for vår sikkerhet at Norge har både teknologi og produksjonsevne til å kunne forsvare seg selv og bidra til allierte. Vi må også være i stand til å kunne skalere denne produksjonen opp ved behov, sa 1. nestleder Merete Jonas da nyheten om de ekstra milliardene kom. Forbundsledelsen ble ønsket velkommen av leder i bedriftsklubben Vivian Solhaug.

NAMMO: Forbundsledelsen med tillitsvalgte på Nammo. Foto: Marit Gabler

Stort potensiale

IE&FLT- medlemmene på Nammo er tekniske funksjonærer, operatører og arbeidsledere. Bedriftsklubben har til sammen 96 funksjonærmedlemmer og 22 operatører. Bedriftsklubben holder jevnlige styremøter og har et godt samarbeid med konsernledelsen og andre fagforeninger på bedriften.


– IE&FLT har ansvaret for å kalle inn til jevnlige samarbeidsmøter mellom fagforeningene på huset. Vi lager agendaen til møtene, ofte etter innspill fra de andre foreningene, forteller Vivian Solhaug, som har stilling som MA-ingeniør i tillegg til vervet som tillitsvalgt for IE&FLT. Hun beskriver Nammo som en god og trygg arbeidsplass. Blant annet tilbys ansatte utdanning gjennom Fagskolen på arbeidsplassen Flere i bedriftsklubben har også benyttet seg av gratis videreutdanning via Addisco

De siste årene har det vært travle tider med utbygging av bedriften og mange nye ansatte. IE&FLT-klubben har egen side på intranett og sørger for å rekruttere de som hører innunder forbundets avtaler, men det er en utfordring når mange nye begynner samtidig.

– Potensialet for å rekruttere flere medlemmer er stort, og vil bli enda større fremover, sier Solhaug.

TILLITSVALGT: Vivian Solhaug, Nammo. Foto: Marit Gabler

Strøm og vei er utfordringer

Mangelen på strøm er et problem for Raufoss industripark som Nammo er en del av.
– Etableringen av datalagringssenteret Green Mountain vil forbruke 10-15 prosent av magasinkapasiteten i Innlandet, forteller Solhaug. Hun legger til at riksvei 4 ikke er tilpasset all tungtransport som kjører til og fra.

– Dette tar vi med oss i arbeidet rundt Nasjonal transportplan, sier 1. nestleder Merete Jonas.

IE&FLT har også vært tydelige i debatten om datalagringssenteret:
– Å bruke enorme mengder norsk fornybar kraft på en håndfull arbeidsplasser til å pøse ut kinesisk-eide dansevideoer er galskap, sa Frode Alfheim til E24

Forbundsleder Alfheim er godt fornøyd etter møte med engasjerte medlemmer og omvisning i produksjonen:

– Det våre medlemmer jobber med her er svært viktig for både nasjonal og internasjonal sikkerhet. Krigen i Europa gir oss en kraftig påminner på hvor viktig det er at Norge tar vårt ansvar og at vi bidrar så godt vi kan. Derfor er det så viktig med de ekstra milliardene som er satt av til våpenproduksjon nå, og derfor skal vi i IE&FLT være tett på prosessene for rammevilkår for denne bransjen og også langtidsplan for forsvaret.

Les mer om noen av sakene vi jobber med