Nyheter > Milliarder til forsvarsindustrien

Viktig i en usikker tid

– I en usikker tid som nå, er det riktig og viktig av regjeringen å øke satsningen på artilleriproduksjon og forsvarsmateriell generelt, sier Merete Jonas som er første nestleder i IE&FLT.

IE&FLT organiserer blant annet medlemmer i Nammo, som er blant aktørene i forsvarsindustrien Regjeringen ber produsere mer materiell.

Gjennom Nansen-programmet vil Regjeringen bruke ytterligere to milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

Må kunne skalere opp

– Det er avgjørende for vår sikkerhet at Norge har både teknologi og produksjonsevne til å kunne forsvare seg selv og bidra til allierte. Vi må også være i stand til å kunne skalere denne produksjonen opp ved behov, forteller Jonas.

I en pressemelding fra Regjeringen viser forsvarsminister Bjørn Arild Gram til at den økte produksjonskapasiteten til Nammo vil bidra til både allierte og Ukrainas behov.

– Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er viktig, både for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet, påpeker forsvarsministeren.