Nyheter > Vant utdanningspris på 150.000 kroner
Hvert år deler forbundet ut 150.000 kroner til gode studentoppgaver fortrinnsvis innen ledelse eller teknikk, men studenter med oppgaver innen de fagområdene FLT organiserer kan også søke. Frist for å søke utdanningsprisen er 1. oktober 2020. Husk at studiestedet må nominere oppgaven. Les mer om kriteriene og søk nå
Vant utdanningspris på 150.000 kroner