Nyheter > Tok master gjennom FLT
Sindre Gjøystdal , flt Sindre Gjøystdal(bildet) har vært medlem av FLT i 9 år og tidligere tatt Diploma in Project Management gjennom Addisco. Addisco er et eget selskap byr etter – og videreutdanning til FLT-medlemmer. Utdannelse ga mersmak og han bestemte for å ta Master of Science, som er en videreutdanningsmulighet gjennom Addisco. -Før jeg begynte på studiene gikk jeg noen runder med meg selv. Det er viktig å ha den rette motivasjonen på plass først, sier Sindre, som fullførte mastergraden på normert tid og fikk toppkarakter. Han legger ikke skjul på at det har kostet særdeles mye tid og krefter.

Addisco gjør det mulig

Tilretteleggingen fra Addisco har imidlertid vært helt avgjørende for gjennomføringen av studiet: -FLT og Addisco legger alt til rette for deg på et sølvfat slik at ikke unødig tid skal brukes på å ordne med ikke-studierelaterte ting. Addisco ordner med bestilling av flybilletter, hoteller og pensum. Det eneste du trenger å gjøre er konsentrere deg om studiene, sier Sindre. Han anbefaler andre FLT-medlemmer å ta etter-og videreutdanning på det sterkeste, men understreker at motivasjonen er avgjørende. Samtidig har det å ta master ved siden av jobb klare fordeler på flere plan: – Jeg har lært noe nytt og fått et nettverk av mange hyggelige mennesker med ulike yrkesbakgrunner gjennom studiene. Kombinasjonen jobb og studier er i seg veldig nyttig, da det er mulig å dra inn lærdom fra begge plattformer og benytte om hverandre. Nylig har effektene av FLTs etter-og videreutdanningsordning via Addisco blitt undersøkt av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Rapporten «Partssamarbeidets kompetanseeffekter» viser svært gunstige fordeler for medlemmene. Ikke bare er medlemmer som har tatt etter- og videreutdanning mer attraktive på arbeidsmarkedet generelt, men utdanningen gir også gevinster i nåværende stilling og internt i bedriften i følge rapporten. Det siste merker Sindre godt: -Jeg har nytte av mastergraden i nåværende stilling som Product Delivery Manager. Det å vite om og være bevisst på faktorene som bidrar til å lykkes med suksesskriteriene i prosjektgjennomføringer er veldig nyttig i jobben. På et mer personlig plan har mastergraden bidratt til å utvikle meg som person. Selvtilliten er styrket etter å ha gjennomført, sier han.

Den viktigste medlemsfordelen i FLT

Forbundsleder Jonny Simmenes ser FLTs etter- og viderutdanningsordning som en av de viktigste medlemsfordelene i FLT. Han påpeker at det arbeides med å synliggjøre og videreutvikle ordningen. -Først av alt vil jeg gratulere Sindre med vel overstått og en fantastisk god innsats! Det er akkurat slik vi ønsker at ordningen skal fungere i praksis. Jeg er stolt av å være medlem i og leder av FLT som i flere tiår har lagt til rette for at våre medlemmer kan ta etter- og videreutdanning, og ikke minst når vi ser at dette arbeidet fører fram. Helt siden 1992, da vi første gang ble enig med arbeidsgiverne om å etablere en stipendordning, har FLT finansiert kompetansegivende etter- og videreutdanning for medlemmer. Dette er en vinn-vinn- situasjon for flere parter; medlemmet får en faglig utvikling, blir tryggere i utførelsen sin jobb og øker sin «ansettbarhet» på arbeidsmarkedet, samtidig som arbeidsplassen drar nytte av den økte kompetansen, sier Simmenes.

Les også:

Mer om FLTs etter og videreutdanning Les Partssamarbeidets kompetanseeffekter Gardering i digitaliseringens tid