Nyheter > Tillitsvalgte med ny styrke

Forbundsleder Frode Alfheim åpnet konferansen. Han fremhevet viktigheten av å ta i bruk ny teknologi i industrien, men påpekte samtidig at satsning på fornybar energi ikke er nok til å dekke kraftbehovet i industrien alene. Les mer om dette i Dagbladet.

Spesialrådgiver Kjetil Staalesen fra LO understreket viktigheten av frontfagsmodellen i sitt innlegg:
– I Norge er det mulig å tjene penger i kjeledress. Det kan vi takke Den norske modellen og fagbevegelsen for.

Nestleder Ommund Stokka dro igjennom tidligere streiker i FLT og Industri Energi, og betydningen av dem. Streiken blant arbeidsledere på Askim Gummivarefabrikk i 1950 ble spesielt viktig for tidligere FLT. Det var grunnen til at forbundet i sin tid ble etablert.

1. nestleder Merete Jonas og AU-medlem Asle Reime presenterte samarbeidskomiteene fra scenen.

Slik blir de nye samarbeidskomiteene

Industri Energi har hatt samarbeidskomiteer i lengre tid. Erfaringene er så positive at disse skal videreføres i det nye forbundet. Industri Energi har fra før følgende samarbeidskomiteer: Aluminium, Elektrokjemisk, Kjemiske bransjer, Møbel, NR Forum, Oljeservice (OSA) og Operatørselskap. IE&FLT skal i tillegg til disse ha fire nye samarbeidskomiteer som er Tekniske funksjonærer, Arbeidsledere, Vekstbedrifter og arbeid- og inkluderingsbedrifter og Staten.

En samarbeidskomite kan ha en eller flere tariffavtaler, og er strukturert etter bransje. Medlemmene på de ulike tariffavtalene kan melde inn til samarbeidskomiteene gjennom tillitsvalgte. De tillitsvalgte velger styre i komiteen. Samarbeidskomiteene følges opp av en AU-representant. Administrasjonen bidrar med sekretærfunksjonen. Hver samarbeidskomite fungerer som selvstendige enheter med egen økonomi, og kan ha egne arrangementer.

Erfaringene fra Industri Energi er at denne organiseringen sikrer kort vei til ledelsen og at saker som opptar medlemmene kommer på dagsorden i representative organer. IE&FLT vil arbeide for å øke samhandlingen mellom lokale fagforeninger. Målet er både å støtte opp om nyetablerte klubber og fagforeninger, men også styrke samhandling og erfaringsutveksling. Dette gjøres gjennom lokalavdelinger, forum og regioner og samarbeidskomiteer i IE&FLT.

Hvordan tidligere FLT-medlemmer skal rekrutteres til samarbeidskomiteene vil komme på plass etter hvert, men her vil regionrådgivere få en viktig rolle. Det skal også opprettes et felles forum for funksjonærer på sikt.

Fire tillitsvalgte på Styrke

Kent Dahlin er nummer 4 fra venstre. Foto: Egil Brandsøy

Kent Dahlin, forbundsstyret

Hva tror du blir viktigst i nytt forbund/sak du brenner for
– Det er viktigste er å bidra til å ivareta og forsvare Den norske modellen og det norske trepartssamarbeidet. Et stadig mer internasjonalt arbeidsliv, med selskaper som har virksomheter i Norge kan by på utfordringer.

Utenlandske eiere og ledere kjenner ofte ikke til, eller anerkjenner Den norske modellen. Det organiserte arbeidslivet i Norge legger gode rammebetingelser for at vi som ansatte skal ha en grunnleggende trygghet og en reell medinnflytelse på det som skjer på bedriftene. Et godt organisert samarbeid med ledelsen, der ansatte blir sett og hørt bidrar til både økt verdiskapning og trivsel, mener jeg.

Hva er forventningene til samarbeidskomiteene?  
– Forventningene er at samarbeidskomiteene kan være et bredt faglig nettverk som kan  bidra til å identifisere og løse utfordringer som er aktuelle for de respektive komiteene. Dette kan inkludere strategiutvikling der felles utfordringer og erfaringer diskuteres. Forventningen er også at samarbeidskomiteene deler kompetanse og beste praksis for å styrke hele forbundet. Dette kan inkludere kurs og konferanser.

Hvordan har det vært å delta på Styrke?
– Jeg er veldig fornøyd med Styrke-konferansen , konferansen har vært innholdsrik og interessant med aktuelle temaer, gjennomgående svært gode innlegg fra alle sammen. Veldig spennende å bli litt kjent med mange nye nå som vi står sammen i et nytt forbund.

Foto: Egil Brandsøy

Evelyn Mensi, avdeling 15

Hva tror du blir viktigst i nytt forbund/sak du brenner for? 
– Jeg mener det er viktig at det nye forbundet begynner å tenke vi med en gang. Ellers ser hun frem til den fagligpolitiske delen for sin bransje som er arbeidsinkludering. Et større forbund kan engasjere flere og øke medlemsmassen.

Hva er forventningene til samarbeidskomiteene?
– Det er at man får et felles fora for bransjen til å snakke om det å være tillitsvalgt i våre bransjer, dele erfaringer og gjøre hverandre gode. Fokus på både organisatoriske og fagpolitiske saker. Mange i bransjen møtes i konferanser og ulike fora gjennom jobb, men da med brillene til en ansatt i bransjen og ikke fra en tillitsvalgt sin side. Å få inn personer som brenner for de ansattes rettigheter og få et godt nettverk med tillitsvalgte man kan drøfte med vil forhåpentligvis skape bedre og tryggere tillitsvalgte.

Hvordan har det vært å delta på Styrke?
– Det å bli kjent med tillitsvalgte fra industrier som er fjernt fra egen hverdag, er alltid interessant. Se at man deler noen av de samme utfordringene. Gode innspill fra ulike talere som bidrar til å bygge en felles forståelsesrammen og kultur.

Foto: Egil Brandsøy

Kent-Roger Buajordet, forbundsstyret

Hva tror du blir viktigst i nytt forbund/sak du brenner for? 
 – I det nye forbundet blir det viktigste for meg å fronte det å skape en organisasjon som er synlig og klar for å rekruttere yngre i langt større grad enn tidligere. Vi skal være ett reelt alternativ til de tradisjonsrike forbundene på høyskoler og universiteter rundt omkring i landet. Det er de unge som er framtida og de blir ikke like imponert over gratis øl og pizza lenger som rekrutteringsmetoder i lengden.

Hva er forventningene til samarbeidskomiteene?
– Forventningene til samarbeidskomiteene er å få flere fora der vi kan diskutere politikk, fag, tariffavtaler og skape ett nettverk av personer som ikke bare er opptatt av seg og sitt, men som er villig til å dele erfaringer og kunnskap på alle områder med hverandre. Det er ikke skummelt å dele for å hjelpe andre til å bli bedre.

Hvordan har det vært å delta på Styrke?
– Styrke har vært en av de beste konferansene jeg har vært på ,og må spesielt få trekke frem Kjetil Staalesens innlegg om dagens økonomiske klima for oss privatpersoner. Det ble gjort på en spissfindig og interessant måte om ett tema mange kan oppleve som vanskelig å få tak i. Har også fått blitt kjent med flere nye kolleger fra tidligere IE.

Foto: Egil Brandsøy

Ravinthrakumar Suntharalingam, avdeling 109

Hva tror du blir viktigst i nytt forbund/sak du brenner for?
– Jeg mener det viktigste nå er knytte kontakt mellom tillitsvalgte lokalt. Det trengs en arena og møtes på.

Hva er forventningene til samarbeidskomiteene?
– Komiteene må være synlige og representere medlemmenes interesser.

Hvordan har det vært å delta på Styrke?
– Styrke har vært kjempebra. Jeg har blitt kjent med mange andre tillitsvalgte.