Nyheter > SV vil løfte fagskolene: — Et første steg til en reform

I et digitalt møte mandag 17. januar 2022 snakket FLT og SV om fagskolenes plass i utdanningssystemet.

På møtet ble det tatt opp følgende:

 
  1. Frafallet blant studenter i universiteter og høyskoler er høyt, viser tall fra Kunnskapsdepartementet. Kanskje studentene hadde gjort seg bedre på fagskolen?
  2. Skal man oppfordre blivende studenter til å velge annerledes, må utdanninga gjøres likeverdig. Toårig fagskole er plassert på nivå 5 i kvalifikasjonsrammeverket, mens den toåarige høyskolekandidatutdanninga ligger på nivå 6. Det må det gjøres noe med.
  3. Universiteter og høyskoler vil ta sin bit av den desentraliserte utdanningen. Går det på bekostning av fagskolene er det et stort problem. Utdanningene i universitetene er gjerne teoritunge og mangler praktisk opplæring som industrien har behov for. Seks av ti bedrifter sier de mangler relevant kompetanse i dag. Fagskolene leverer kompetent arbeidskraft til industrien, og det må på plass en fagskolereform, sa FLT til SV.
  4. Den digitale og grønne omstillingen fordrer behovet for påfyll av kompetanse i arbeidslivet. Yrkesrettet og praktisk læring må løftes. Fagskolen er svaret på det.