Nyheter > Styrket videreutdanning og mer lønn i ASVL-området

Foto: Hedehog94/iStock

Tekst: Frode Ersfjord – Jeg er fornøyd med resultatet som er i overensstemmelse med de andre oppgjørene i privat sektor som forbundet har gjennomført, sier FLTs forbundsleder Ulf Madsen. Forbundet for Ledelse og Teknikk har forhandlet frem en økning i støtten fra Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedriftene (ASVL) til etter- og videreutdanning, fra 1,10 kroner timen til 1,20 kroner timen.

1,60 kroner i generelt tillegg

– Vi fikk også hevet det generelle tillegget litt mer innenfor ASVL-overenskomsten, avslutter Madsen. Oppgjøret går nå til uravstemning hvor aktuelle FLT-medlemmer vil få tilsendt e-post til sin registrerte adresse. Fristen for avstemningen er satt til den 29. juni. Se protokoll for detaljer.