Nyheter > STREIK: 1362 FLT-ere er nå i streik
I STREIK: Forbundsleder Ulf Madsen er skuffet over at NHO ikke har kommet fagbevegelsen i møte. Foto: Frode Ersfjord

Nødvendig og rettferdig streik

– Det er skuffende at NHO ikke kommer oss i møte på kravet om økt kjøpekraft, sier Ulf Madsen som er forbundsleder i FLT.

Madsen påpeker at kampviljen hos FLT’s medlemmer er sterk etter bruddet i meklingen til lønnsforhandlingene i NHO-oppgjøret.

– Dette er en nødvendig og rettferdig streik, som jeg vet har stor støtte blant våre medlemmer.

FLT’s medlemmer har opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten i flere år på rad.

– Dette gjør at arbeidstakerne ikke får sin del av verdiskapingen, og det blir mindre utjevning av forskjeller mellom folk, påpeker Madsen.

Hvem streiker i FLT

Det er 1362 FLT-medlemmer underlagt overenskomstene for Tekniske funksjonærer, Arbeidsledere Byggfag og Arbeidsledere Hotell og Restaurant med NHO som nå er i streik.

Oversikt over hvilke bedrifter som er omfattet av FLTs første streikeuttak finner du her.

Kravene som fikk nei

Målet til LO har under forhandlingene vært å sikre arbeidstakernes andel av verdiskapingen med økt kjøpekraft, prioritering av likelønn samt motvirke lavlønn.

I fjor økte lønningene med 4,1 prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalg. Prisene økte 5,8 prosent i fjor. For LO er økt kjøpekrav et hovedkrav. 30. mars ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og LO. Meklingen var berammet til 14-15. april, og er nå brutt etter forhandlinger på overtid.

(Kl. 17:00, 16. april 2023)

Opptrapping kommer

Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 15 509 LO-medlemmer, slik at over 38 000 medlemmer vil være i streik.

(Kl. 17:00, 16. april 2023)

FLT.no kommer med mer informasjon løpende.