Nyheter > Står på for industrien i Kongsberg

På bedriftsbesøkene vil de særlig drøfte forsvarsindustrien, olje- og gassektoren og fagskolene.

 – Vi står på for Kongsbergs-industrien, understreker forbundsleder i storforbundet IE&FLT, Frode Alfheim.

Langtidsplan for Forsvaret

For noen uker siden kunne regjeringen fortelle at de bevilger to milliarder til denne industrien:

– Viktig og riktig. I en usikker tid som nå, er det viktig og riktig av regjeringen å øke satsingen på forsvarsmateriell, sier Jonas. IE&FLT poengterer betydningen av langsiktig strategisk partnerskap mellom myndighetene og forsvarsindustrien.

– Vi er sårbare uten en slik industri, sier Jonas.

– Dette vil vi spille inn i langtidsplanen for forsvaret, sier Alfheim.

Havenergisektoren

– Den siste oljen som tas opp i verden, skal være norsk. Vi var pådrivere for å få på plass en tiltakspakke for oljeindustrien i 2020 som var svært viktig for norske arbeidsplasser. Slik vil vi også arbeide videre. Vi skal utvikle, ikke avvikle sektoren, sier Alfheim.

Alfheim ønsker en utvikling av norsk sokkel velkommen:

– Både mineralutvinning og havvind er næringer som er viktige i fremtiden. Begge næringene vil bidra til det grønne skiftet.

Fagskolene

IE&FLT har et ambisiøst mål om 100 000 fagskoleplasser.

– 6 av 10 bedrifter sier at de mangler relevant kompetanse og det er særlig høyere yrkesfaglig utdanning som etterspørres. Skal bedriftene få oppfylt sitt potensiale, trenger vi flere fagskoleplasser. Fagskolene må også få sikker finansiering, og vi må åpne kvalifikasjonsrammeverket for nivå 6,7 og 8, avslutter Merete Jonas.  

Meld deg inn nå

Vårt nye storforbund har 80 000 medlemmer innen olje, gass, landindustri, ledelse, teknikk og arbeidsinkludering. Vi tilbyr økt styrke i forhandlinger, gode tariffavtaler og medlemsfordeler. Sammen med oss står du sterkere.