Nyheter > Satser på yngre medlemmer

Fra konferanse 27. -29. oktober avdelinger 28 og 15. Foto: Marit Gabler

Anzelika Salkauskaite og Arne Karelius Karlsen (begge avd. 28) er blant de yngre medlemmene i avdelingen. De er delegater på landsmøtet for første gang. – Det blir veldig gøy og det kjennes bra å få muligheten til å påvirke, sier de to. På konferansen fikk de blant annet opplæring i taleteknikk og skriving av innlegg med Stein Arne Lunderbye, rådgiver i FLTs organisasjonsavdeling.

Må få slippe til

– I avdelingen er vi bevisste på å slippe yngre medlemmer til. Det er viktig å la de få prøve seg, og samtidig gi dem muligheter til å lære av oss som har vært med en stund, sier leder Terje Sagstad. Han er fornøyd med konferansen og mener den er viktig selv om han har flere landsmøter bak seg. – Vi får utvekslet erfaringer og forberedt oss i felleskap, påpeker han. Anzelika Salkauskaite og Arne Karelius Karlsen er enig. – Det er nyttig å få trening på «talerstolen» og lære å skrive innlegg, sier Anzelika. Imidlertid er både hun og Arne Karelius Karlsen enige om at konferansen gir gode muligheter for kunnskapsoverføring mellom ferske delegater og de mer erfarne. Forberedelses-tips til delegater og andre Alt om Landsmøte 2017 her