Landsmøte 2017

FLTs 17. ordinære landsmøte avholdes 4. -7. november på Oslo Kongressenter. Blant saker som skal behandles på landsmøte er: Egen organisasjon, endring av forbundets vedtekter og forslag til nytt prinsipprogram. Det er også satt av tid til en halv temadag, hvor arbeidsliv og bruk av ny teknologi vil bli debattert. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. Landsmøtet består av 180 valgte representanter. Representantene fordeles på avdelingene i forhold til antall yrkesaktive medlemmer året før landsmøtet avholdes. I tillegg møter Forbundsstyrets medlemmer.