Nyheter > Sammen til bachelorgrad
Asgeir Djupvik som er salgssjef i Rolls Royce Marine AS i Ulsteinvik begynte i 2010 på etter- og videreutdanning via Addisco. Målet var å fylle på med kompetanse i stillingen. Nesten et år etter begynte prosjektingeniøren Annette Hegvik fra samme bedrift, men med arbeidssted i Hjørungavåg, også på samme utdanning. – Vi visste ikke om hverandre på forhånd, men en kollega som kjenner oss begge satte oss i kontakt. Første gangen jeg traff Asgeir kom jeg ganske fortumlet til helgesamling rett fra en jobbreise, minnes Hegvik. Etter den gang har de to motivert hverandre gjennom utdanningsløpet.

Støttet hverandre til mål

Hverken Hegvik eller Djupvik hadde bachelorgrad som mål i utgangspunktet. Imidlertid hadde de to tatt flere kurs da bachelorutdanningen ble et tilbud via Addisco, derfor var ikke avgjørelsen vanskelig å ta.

– Vi har pushet hverandre, diskutert fag og samarbeidet om oppgaver. Dessuten er det hyggelig å følge samlingene i regi av Addisco sammen med en kollega, sier Djupvik. Selv har han flere andre kolleger som også har benyttet videreutdanningstilbudet. – Vi har blitt kjent med mange andre FLT-medlemmer. Det er et godt fellesskap og mye sosialt i forbindelse med samlingene, det bidrar også til motivasjon, forklarer Djupvik.

Benytt medlemsfordelen

Ingen av dem legger skjul på at det krever mye å fullføre videreutdanning ved siden av full jobb, spesielt viktig er det med tilrettelegging på hjemmebane, mener de to. Imidlertid er de begge fornøyd med tilretteleggingen av studiene fra Addsico sin side. – Alt du trenger å gjøre er å møte opp, sier Hegvik. – Etter- og videreutdanning er en medlemsfordel som er for bra til å ikke benyttes. Så lenge tid og motivasjon for å studere er på plass, anbefaler jeg alle FLT-medlemmer og benytte tilbudet, understreker Djupvik. Mer om etter – og videreutdanning her

Disse fem FLT-medlemmene har nå bachelor i Teknologiledelse: Bjørn Våde,fra Boliden Odda AS, Anne Gry Nordberg, fra Isola, Annette Hegvik, fra Rolls Royce Marine AS , Asgeir Djupvik, fra Rolls Royce Marine AS og Lauritz Løvø, fra Malm Orstad. Alle foto: Marit Gabler

Bachelorgrad i Teknologiledelse 8. september mottok fem FLT-medlemmer vitnemål for fullført bachelorgrad i Teknologiledelse. Addisco tilbyr bachelorgrad i Teknologiledelse i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Høyskolen Kristiania og Høgskolan Vest i Trollhättan. Les mer om kurs fra Addisco her