Nyheter > Rundreise i region midt
Møter med bedrifter, bedriftsgrupper og avdelinger, faglig politisk arbeid og organisasjonsarbeid var på agendaen, da 2. nestleder og regionrådgiver i midt, Anniken Refseth, dro på rundreise i regionen.

Mulig nedbemanning på Nortura

Første stopp på turen var besøk på Nortura i Steinkjer og møte med 15 av FLTs medlemmer. – Jeg innleder møtene med å fortelle om viktige medlemsfordeler som Addisco og forsikringer. Videre legger jeg vekt på organisasjonsarbeid. Ofte har medlemmene spørsmål og problemstillinger, som vi tar tak i der og da eller tar med oss videre til forbundet sentralt, sier Aasestrand. Nortura er et godt eksempel på det siste, da bedriften står i en mulig nedbemanning av avdelingen i Steinkjer. – Det er klart at det er en viktig sak som står øverst på dagsorden. I dette tilfellet søker vi en politisk løsning sammen de andre forbundene som organiserer på bedriften. Andre ganger kobler vi på en av fagavdelingene sentralt i forbundet for å bistå med for eksempel juridiske spørsmål eller skolering, men veldig ofte kan vi hjelpe medlemmene ved at de får luftet problemstillinger og får svar på spørsmål ansikt til ansikt, forteller Aasestrand. Han legger til at regionrådgiverne spiller en viktig rolle i den daglige kontakten med medlemmer og bedrifter.

Dette skjedde også på rundreisen:

  • Medlemsmøte med avdeling 108
  • Styremøte med avdelingsstyret i 108
  • Møte med bedriftsgruppe på Tine med foredrag og informasjon om lønnsforhandlinger
  • Møte med tillitsvalgte på Norske Skog og omvisning på bedriften
  • Møte med bedriftsgruppe på Fides AS, og med ledelsen om medarbeiderdrevet innovasjon (OU-midler NHO/LO)
  • Medlemsmøte med avdeling 17 og bowlingmesterskap
  • Møte med bedriftsgrupper OssNor og Benor i Kristiansund
  • Besøk hos JDE coffee i Trondheim.

Les også:

Regioner i FLT Medlemsfordeler Utdanning Rundreise i region nord Rundreise i region øst