Nyheter > Plassfratredelse

Mellomoppgjøret 2023

LO brøt torsdag 30. mars 2023 forhandlingene med NHO i mellomoppgjøret 2023, og varslet avtale- og plassoppsigelse. Dette er meddelt Riksmekleren.

Varselet om avtale- og plassoppsigelse omfatter følgende av FLT overenskomster med NHO:

  • Overenskomsten for Tekniske funksjonærer
  • Overenskomsten for Arbeidsledere Hotell og restaurant
  • Overenskomsten for Arbeidsledere Byggfag

Riksmekleren har berammet mekling i mellomoppgjøret mellom LO og NHO 14. – 15. april.

Varsel om plassfratredelse er meldt NHO og Riksmekler den 11.04.2023. Plassfratredelsen angir omfanget av en eventuell streik. Plassfratredelsen for første uttak omfatter totalt 1362 FLT-medlemmer.

Om meklingen ikke fører frem vil 1362 FLT-medlemmer underlagt overenskomsten for Tekniske funksjonærer, Arbeidsledere Byggfag og Arbeidsledere Hotell og Restaurant med NHO bli tatt ut i konflikt fra den 16. april kl. 06.00. Oversikt over hvilke bedrifter som er omfattet av FLTs streikeuttak finner du her.

Omfattet av streikeuttaket?

Om din bedrift er omfattet av streikeuttaket må du kontakte din tillitsvalgt eller lokalavdeling for mer informasjon.