Om oss > Kontakt > Ansatte

Administrasjon

Administrasjonsavdelingen leverer støttefunksjoner til organisasjonen og består av funksjonene økonomi, arkiv, HR, innkjøp og internservice.

Tina Ege

Administrasjons-, HR- og kommunikasjonsleder

Anna Agerholm

Arkivar

Arbeidsliv

Arbeidslivsavdelingens hovedoppgave er å gi råd, veiledning og juridisk bistand til medlemmer og tillitsvalgte i spørsmål knyttet til arbeidsforholdet. Avdelingen har ansvaret for ivaretakelse og revisjon av forbundets overenskomster og hovedavtaler. Avdelingen utreder og gir forbundets ledelse råd i juridiske og arbeidsrettslige spørsmål.

Øyvind Lund Sørensen

Avdelingsleder arbeidsliv

Astrid Sørvåg

Seniorrådgiver

Vegard Hansen

Seniorrådgiver

Anders Henriksen

Senior rådgiver/jurist

Olav Slettan

Rådgiver/jurist

Ida Marie Hervåg

Senior rådgiver/jurist

Diego Rojas

Senior saksbehandler

Johanne Skarbø Pedersen

Rådgiver/jurist

Bjørn Bringeland

Rådgiver/jurist

Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen administrerer FLTs digitale plattformer og sosiale medier. Avdelingen bistår medlemmer og tillitsvalgte, ansatte og ledelse med kommunikasjonsfaglige råd, mediehåndtering og produksjon av innhold til forbundets informasjonskanaler.

Tina Ege

Administrasjons-, HR- og kommunikasjonsleder

Nina Henriksen

Seniorrådgiver

Frode Ersfjord

Senior kommunikasjonsrådgiver

Marit Gabler

Senior kommunikasjonsrådgiver

Organisasjon og medlemsservice

Organisasjon og medlemsservice har ansvar for forbundets ytre organisasjon, tillitsvalgtskolering, rekruttering, profilering, og registrering av medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg bistår avdelingen medlemmer og andre med spørsmål knyttet til medlemskap og ajourholder medlemmenes tariffavtaler.

Tone Prestegård Holden

Avdelingsleder organisasjon og medlemsservice

Frode Janborg

Utreder

Stein Arne Lunderbye

Rådgiver

Camilla Hanses

Rådgiver/prosjektkoordinator

Anita Hagen Carlstad

Senior saksbehandler

Laila Nordsveen

Fagansvarlig kurs

Tone Bjørk

Saksbehandler

Ole Løversbakke

Saksbehandler

Camilla Glestad

Senior saksbehandler

Regionrådgivere

Regionrådgiverne er ansvarlige for rekruttering og oppsøkende virksomhet i regionene. Regionrådgiverne arbeider nært med FLTs avdelinger, bedriftsgrupper, tillitsvalgte og medlemmer og bidrar til å bygge organisasjonen.

Anniken Refseth

Regionrådgiver midt

Elisabeth Mogård

Regionrådgiver øst

Leif-Roar Mikkelsen

Regionrådgiver nord

Lisa Nordlund

Regionrådgiver vest

Arnstein Aasestrand

Regionrådgiver sør

Stabsfunksjoner

Politisk rådgiver rådgir ledelsen i fagligpolitiske spørsmål. I tillegg kommer utredningsvirksomhet og samfunnskontakt.

Karin Yrvin

Spesialrådgiver politikk

Økonomi

Økonomiavdelingen utbetaler lønn og reiseregninger, utarbeider budsjett og regnskap og behandler fakturaer. I tillegg utfakturerer og innkrever avdelingen kontingent og midler til etter- og videreutdanning, herunder også behandling av trekklister fra arbeidsgiver.

Else Margrete Johansen

Økonomikonsulent

Irina Havnevik

Økonomikonsulent

John Eivind Høvik

Økonomikonsulent

Pham Dung Ngoc

Økonomikonsulent

Tasneem Khilji

Økonomikonsulent