Nyheter > Nytt samarbeid med Norsk Folkehjelp

– Vi er glade for å fortsette samarbeidet med fagbevegelsens humanitære organisasjon. Norsk Folkehjelp jobber internasjonalt sammen med lokale myndigheter og partnere, for å sikre en rettferdig fordeling av makt, ressurser og styrke folks rett til organisering og rett til deltakelse. Dette viktige arbeidet vil FLT bidra med støtte til, sier forbundsleder Ulf Madsen under signeringen av avtalen. FLT har for avtaleperioden 2023-2025 bevilget 975 000 kroner*. Støtten går til:

Utdannelse av ny minehund

Støtten fra FLT vil inngå i et langsiktig samarbeid om «Ansett en minehund», og er et bidrag for å utdanne hunder til bruk i arbeid med minerydding. Dette betyr at FLT etter hvert vil få ny minehund, så snart et passende valpekull fødes. Forbundet får navngi valpen, med forrige minehund FeLTa ble medlemmene engasjert i navnekonkurranse.
– Navnekonkurranse for medlemmer er planlagt når FLT får tildelt ny valp. Medlemmene får følge valpen i utvikling og trening ved Global Training Center (GTC) i Bosnia gjennom våre kanaler, sier FLTs forbundsleder.

folkehjelpa, flt
BESØK AV NORSK FOLKEHJELP: Forbundets politiske ledelse og generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin. Foto: Marit Gabler

Utviklingsarbeid i Sør-Afrika

I Sør-Afrika samarbeider Norsk Folkehjelp med organisasjoner som arbeider for demokrati og omfordeling av makt og ressurser. Det er sterke tradisjoner for organisering i Sør-Afrika og flere av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner samarbeider tett med fagbevegelsen. Flere av disse samarbeider med organisasjoner i nabolandene, Zimbabwe og Mosambik.

– Norsk Folkehjelps Norad-finansierte landprogram legger vekt på å støtte partnernes organisasjonsutvikling, deres innsats for å trene ledere, styrke organisasjonsstrukturer, øke kvinners deltakelse og ledelse og bygge allianser. Sør-Afrikas rolle er også svært viktig i regionen. Vi har derfor en regional profil på programmet, som gir støtte til organisasjoners erfaringsutveksling og alliansebygging på tvers av landegrensene i det sørlige Afrika, forteller Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Mer om Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Afrika

FLTs støtte til Norsk Folkehjelp

*FLT har for avtaleperioden 2023-2025 bevilget 975 000 kroner. Beløpet inkluderer Landsmøtets årlige bevilgning på kr 125 000 over en periode på tre år. Tilsammen utgjør det 375 000 kroner. Midlene fordeles som følgende, for alle tre år: 225 000 kroner til utviklingsprogram Sør-Afrika og 100 000 kroner til utdannelse av minehund.