Nyheter > Nytt fra forbundsstyret: Medlemsvekst under koronakrisen

KLAR TALE: Forbundsleder Ulf Madsen på forbundskontoret i mars 2020. Foto: Frode Ersfjord

Vekst i krisetid

Ved inngangen til mai 2020 hadde FLT 21 569 registrerte medlemmer. Forbundet har aldri hatt flere medlemmer, og opplever positiv vekst i antallet yrkesaktive.

Internasjonalt arbeid på vent

FLT er medlem av den globale fagforeningsparaplyen IndustriAll. Sistnevntes europeiske kongress var planlagt avholdt i den 26. mai, men har blitt utsatt uten noen ny dato. EU-kommisjonen publiserte den 6. mai sine økonomiske forventninger for høsten 2020, hvor den anslår at 5,2 millioner arbeidsplasser vil forsvinne innen EU-området i løpet av 2020. IndustriALL Europe har bedt om en koordinert europeisk respons, for å ivareta industrisatsninger i enkelte land.

Plasseringsstrategi

Forbundetsstyret mottok orientering fra Odin Forvaltning om sine plasseringer. Styret har tidligere vedtatt en plasseringsstrategi og følger den økonomiske situasjonen nøye for å best kunne ivareta forbundets interesser.

Trafikkvekst på nett

Under koronakrisen har FLT i perioder hatt en firedobling av trafikk inn mot nettsiden. Presis og relevant informasjon for medlemmene er en prioritert oppgave for forbundet. Du kan følge FLT på nettsiden, Facebook, Instagram, Twitter og forbundets App på iOS eller Android.