Nyheter > Nytt bransjeprogram for industri og bygg: Gode nyheter for FLTs medlemmer

Sårbare næringer i omstilling

Bransjeprogrammet for industri og bygg blir reetablert i 2022 med en større målgruppe, kunne HK-dir bekrefte torsdag 10. februar 2022, og oppgir årsaken: – Denne næringa er framleis under omstilling, og opplever framleis at kompetansebehovet ikkje er dekt. Programmet ble etablert for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet jobber sammen for at alle ansatte som jobber i sårbare næringer skal få kompetansepåfyll mens de er i jobb.

Bedriftene og tillitsvalgte definerer behovet

– Industrien treng ny kompetanse for å omstille seg. Ny kompetanse krev nye utdanningstilbod. Bedriftene og tillitsvalde kan saman definere kva kompetansebehovet i bedrifta er, og kva område det bør satsast på. Ved hjelp av desse midlane vil fagskulane, høgskulane og universiteta ha finansiering til å lage nye, korte og tilpassa tilbod i tråd med bestillinga, seier fagsjef for rekruttering og kompetanse Kjetil Tvedt i Norsk Industri. — Bransjeprogrammet er viktig fordi det bidrar til at industrien blir omstillingsdyktig gjennom relevant og målrettet utdanning. Jeg er fornøyd med at FLT er en del av dette, sier forbundsleder Ulf Madsen. Etterutdanningstilbudet er tilpasset produksjonen i industrien, og møter behovet for ny kompetanse i en tid med omstilling. Tilbudet er statlig finansiert. Les også: