Norge trenger fortsatt en ny retning

Landet trenger fortsatt en ny politisk retning for arbeidslivspolitikken. En marsjordre fra det kommende Stortinget trengs, mener Jonny Simmenes.

Stortinget må fremheve arbeidslivspolitikk

– Arbeidslivspolitikken forsvant i valgkampen. Nå forventer jeg at Stortinget gir klar beskjed om å prioritere de mange som ufrivillig står utenfor arbeidslivet og stanser den frie flyten av bemanningsselskaper som gir et utrygt arbeidsliv, sier forbundsleder Jonny Simmenes i en kommentar til valgresultatet.

Attføringsområdet som marked

I dag står over 400 000 mennesker utenfor arbeidslivet, hvorav om lag 200 000 av disse har nedsatt arbeidsevne.

– Anbud på attføringsområdet har ikke vært vellykket og bør avløses av tett samarbeid mellom Nav, attføringsbedriftene og partene i arbeidslivet, mener Simmenes. Også Kristelig folkeparti har vært motstandere av denne anbudsutsettingen.

– Nå må Stortinget gi en klar marsjordre om bruke tiltak som får flere i jobb fremfor å gjøre attføringsområdet til en markedsplass for kommersielle selskaper, avslutter Simmenes.

Les mer om hva FLT mener på vår blogg

Sist oppdatert 12. september 2017
av Marit Gabler