Mellomoppgjøret er vedtatt – Hessen Følsvik i strupen på Regjeringen

LO’s representantskap har vedtatt årets lønnsoppgjør. Peggy Hessen Følsvik er valgt som LO-leder frem til neste kongress.