Nyheter > Etter- og videreutdanningsfond (EVU) 2016
Dersom dere som tillitsvalgte/medlemmer får spørsmål fra arbeidsgivere om dette kravet ber vi om at de henvises til sin arbeidsgiverorganisasjon, eventuelt til FLTs økonomiavdeling. Som en del av tariffoppgjøret i 1992 og senere oppgjør, ble det opprettet en stipendordning til etter- og videreutdanning for medlemmer i FLT som er underlagt tariffavtale. Denne ordningen finansieres ved at bedriftene betaler inn kr. 1,10 per time (kr. 2145,- per år for full stilling) per ansatt som er underlagt en av våre overenskomster. Gjennom denne ordningen kan FLTs medlemmer underlagt tariffavtale søke om stipend til etter- og videreutdanning. Les mer om denne unike ordningen på flt.no under utdanning. NB! Dette kravet skal ikke trekkes medlemmene i lønn eller innberettes som lønn.