Nyheter > Ny i FLT på Teams
kurs FLT

Foto: Privat

FLT-medlem Johannes Myklebust Bysheim (bildet) var deltaker kurset i Teams, 26. og 27. september: – Opplegg og innhold var svært bra, informativt og lærerikt. Jeg tror flere digitale kurs vil gjøre det lettere for medlemmer å ta kurs, man slipper å sette av en hel helg med reise og overnatting. Gruppearbeidet fungerte bra, men jeg tror det hadde vært lettere å ta ordet om vi satt rundt et bord og kunne snakket sammen også i pausene, sier han. Kursansvarlig i FLT, Laila Nordsveen, er klar på at det digitale kurstilbudet skal videreutvikles med flere kurs, ressursbank og opplæringsvideoer på nett.

Ny i FLT blir ny?

 
kurs, ny i flt

PÅ TEAMS: Forbundsleder Ulf Madsen og 1. nestleder Aud Marit Sollid holdt en innledning for deltakerne i Teams. Foto: Marit Gabler

Det handler om å styrke kompetansen hos medlemmer og tillitsvalgte, slik at de er trygge og selvgående. Her kan nye verktøy bidra slik at det blir enklere å tilegne seg den kompetansen som trengs på nett, ifølge Nordsveen. Frode Janborg, rådgiver i FLTs organisasjonsavdeling og veileder på kurset, er helt enig. Han ser for seg Ny i FLT som et heldigitalt kurs, hvor medlemmer og tillitsvalgte selv velger når og hvor(dan) de vil ta kurset. Gjerne etterfulgt av en live fellesøkt i Teams for spørsmål, diskusjon og refleksjon. Janborg tror digitale kurs når ut til medlemmer og tillitsvalgte som tidligere ikke har benyttet FLTs kurstilbud. Han mener noen av grunnene til det er at de digitale kursene oppleves som mer fleksible og ikke innebærer reising og unødig tidsbruk.

Fremtidas kurstilbud

Evalueringen viser at deltakerne fant kurset i sin helhet som meget nyttig, men flere mente det beste hadde vært fysisk oppmøte. Nettverksbyggingen og det sosiale samværet som fysiske kurs gir, får ingen fullgod erstatning i Teams. Forbundets digitale kurstilbud vil brukes som et supplement til og sammen med det fysiske kurstilbudet fremover, understreker kursansvarlig Nordsveen: – Koronasituasjonen har tydeliggjort behovet for å vurdere andre løsninger enn de tradisjonelle løsningene vi har i dag for å ivareta og skolere våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er viktig å opprettholde et høyt aktivitetsnivå ut mot våre medlemmer og vi har lagt til rette for et godt tilbud via våre digitale kurs. Vi ønsker å ha plattformer der vi sørger for jevnlig og skreddersydd informasjon gjennom hele medlemskapet, samt kontinuerlig utvikling av verktøykassen til de tillitsvalgte. Les mer om FLTs kurstilbud