Nyheter > Meld deg på SuperKursHelg
Vi har mange plasser (men likevel begrenset antall) vi ønsker å fylle, og dette blir en gylden anledning til å møte mange FLT-medlemmer og flere fra FLTs administrasjon.

Vi tilbyr følgende kurs

  • Ny i FLT – introduksjonskurs primært for nye medlemmer (også studentmedlemmer) i forbundet.
  • Arbeidsmiljøloven – primært for tillitsvalgte
  • Pensjon i privat sektor – primært for tillitsvalgte
  • Styrearbeid – primært for nye ledere/nestledere, kasserere, sekretærer og studieledere i avdelingsstyrer og bedriftsgruppestyrer
  • Salg, service og markedsføring*primært for erfarne tillitsvalgte
Her kan du lese mer om kursene Her kan du lese mer om kurset “Pensjon i privat sektor”

Praktiske opplysninger

Superkurshelgen avholdes på Sørmarka konferansehotell i Enebakk, ca 20 minutter utenfor Oslo. Superkurshelgen er gratis for FLTs medlemmer – forbundet dekker hotellopphold og reiseutgifter. Forbundet bestiller opphold for hver deltaker. Deltakerne sørger selv for sin reise, med unntak av flyreiser som bestilles på eget skjema fra forbundet som vil motta faktura for bestillingen. Påmeldingsfrist 15. juni 2016 Påmelding merket «SKH august 2016» sendes til postkasse@flt.no. Meldingen må inneholde:
  1. søkers navn
  2. søkers epostadresse
  3. hvilket kurs påmeldingen gjelder
Søkere som får plass vil bli tilskrevet pr e-post etter påmeldingsfristens utløp og må så bekrefte at de ønsker å benytte plassen. Deltakerne får også informasjon om flyreisebestilling og tapt arbeidsfortjeneste. Program og liste over kursdeltakere vil også bli sendt deltakerne før kursstart. Ved mange søkere fra samme avdeling/bedrift vil forbundet prioritere påmeldinger i samarbeid med avdelingene. Tillitsvalgte vil bli prioritert. Vi oppfordrer deltakerne til å søke permisjon med lønn. For dokumentert tapt arbeidsfortjeneste gis stipend etter AOFs satser (p.t.kr 140 pr time). Stipendet er skattefritt. Har du spørsmål om Superkurshelgen, ta kontakt med Elisabeth Mogård, 917 69 654 * Kurset Salg, Service og markedsføring  består av tre moduler; den første blir arrangert på SKH 26.-28. august. Datoer for de to neste er: Modul 2: uke 38, 23.- 25. september. Modul 3: uke 42, 21.-23. oktober