Nyheter > Medlemsundersøkelse 2021
18. mai sender forbundet ut medlemsundersøkelsen til alle yrkesaktive medlemmer per e-post, men allerede 14. mai vil medlemmene informeres om undersøkelsen per SMS. Undersøkelsen tar 8-10 minutter å svare på og svarfristen er 31. mai.

FLT i fremtiden

1.mai i år var det 70 år siden forbundet ble etablert som et ektefødt LO-forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer. FLT er også klar for de 70 neste årene, ifølge forbundslederen, som imidlertid ikke legger skjul på at forbundet også har møtt utfordringer den siste tiden. I sitt leder-ord i kommende utgave av Ledelse og Teknikk skriver han mer om dette og trekker frem viktigheten av medlemsundersøkelsen:

Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord

– Forbundet har vært en viktig del av LO-familien siden 1951, men vi møter stadig på utfordringer når det kommer til omfangsområder. Grensene utfordres fordi noen mener disse er uklare. Verre er det når angrepet kommer direkte inn i tariffavtalenes omfangsområder for våre kjernemedlemmer, arbeidsledere og de tekniske funksjonærene. En slik uenighet har oppstått i grensedragningen mellom operatørforbund og oss. Dette har fått oss til å ta et skritt tilbake og gjøre noen vurderinger om hvordan veien videre kommer til å se ut for oss. Vi er til for medlemmene, og medlemmenes mening er avgjørende og viktig for oss. Resultatene fra undersøkelsen vil være viktige innspill som vi tar med oss i utarbeidelsen av strategier for fremtiden. FLT ønsker å være et relevant og attraktivt forbund også i fremtiden.

Les også:

Forbundet for Ledelse og Teknikk mener Fellesforbundet utfordrer et av grunnlagene for LOs fellesskap Medlemsbladet Ledelse og Teknikk