Forbundet for Ledelse og Teknikk mener Fellesforbundet utfordrer et av grunnlagene for LOs fellesskap

Fellesforbundet har sammen med Norsk Industri foreslått at førstnevnte skal kunne organisere funksjonærer og arbeidsledere.

Et samlet forbundsstyre i FLT mener Fellesforbundets foreslåtte organisering av funksjonærer og arbeidsledere innen industrioverenskomsten bryter med LOs regler og prinsipper. Dette er i dag FLTs avtalte område i LO.

— Solidaritet og organisering er nøkkelpunkter for fagbevegelsens styrke. Det er derfor LO-forbundene samarbeider og i fellesskap setter grenser for hvem som organiserer forskjellige yrker, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Forslaget er fremforhandlet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri under årets tariffoppgjør. Utvidelsen gjelder omfangsområdet innen verksteds- og teknologiindustrien (VO).

Vil skape kaos og svekkelse

Funksjonærer og arbeidsledere i privat sektor (og Statens vegvesen) faller inn under FLTs organisasjonsområde. Normal praksis i LO er å søke om endringer av slike omfangsbestemmelser før man går til tarifforhandlinger.

— Å utfordre denne modellen er uklokt. Jeg er redd for at Fellesforbundets forsøk på å organisere f. eks. ingeniører vil skape kaos og svekke overenskomstarbeidet, heller enn å styrke fagbevegelsen.

FLT er i dialog med LOs ledelse om saken.

Medlemsvekst og unike tilbud

De siste årene har FLT hatt en betydelig medlemsvekst blant arbeidsledere og funksjonærer.

— Vi opplever vekst fordi vi i over 70 år har spesialisert oss på overenskomster for disse gruppene. Flere funksjonærer velger å være organisert i LO, nettopp fordi FLTs fremforhandlede overenskomster gir medlemmene unike fordeler.

Forbundet har  som eneste fagforbund i Europa et eget utdanningsselskap.
— Skreddersydde opplegg for etter- og videreutdanning er noe vi har kjempet frem og lyktes med i snart 30 år. Slike ordninger tar tid å utvikle i samspill med arbeidsgiversiden. Vi er trygge på at FLT er den beste plassen for funksjonærer og arbeidsledere i LO-familien, avslutter Madsen.


Mer informasjon:

Riksmeklerens møtebok for Industrioverenskomsten finner du her. Se punkt 5. Industrioverenskomsten – videreutvikling.

Sist oppdatert 25. august 2020
av Frode Ersfjord