Nyheter > LØNNSOPPGJØRET: Mekling på overtid

NHO-oppgjøret på overtid

Meklingsfristen gikk ut klokken tolv natt til søndag 16. april – men partene har blitt enige om å fortsette på overtid.

Dette betyr at medlemmer skal gå på jobb som normalt så lenge mekling pågår.

LUKKEDE DØRER: Meklingen er på overtid. Foto: Frode Ersfjord

Følg med på FLT.no

Om meklingen ikke fører frem vil 1362 FLT-medlemmer underlagt overenskomstene for Tekniske funksjonærer, Arbeidsledere Byggfag og Arbeidsledere Hotell og Restaurant med NHO bli tatt ut i streik fra den 16. april kl. 06.00. Oversikt over hvilke bedrifter som er omfattet av FLTs streikeuttak finner du her.