Nyheter > Landsråd
 
flt, landsrad

Landsrådet i FLT. Foto: Marit Gabler

Prosjekter i FLT og ny regjering

  • Ny regjering: Per Vidal Kjølmoen (stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets næringskomite) ga en introduksjon til Hurdalsplattformen og tilleggsproposisjon til statsbudsjett. Landsrådet fikk i tillegg orientering om en rekke prosjekter som involverer FLTs administrasjon og forbundsstyre:
  • Medlemsreisen er et prosjekt som har pågått i administrasjonen. Det er en kartlegging av medlemmenes opplevelse av forbundet og administrative prosesser knyttet til medlemskap. Målet med prosjektet bidra til en bedre opplevelse av medlemskapet og effektivisere administrasjonens arbeid.
  • Nytt tillitsvalgtverktøy henger sammen med opplevelsen av medlemskapet og rollen som tillitsvalgt. Det nye tillitsvalgtverktøyet gir innblikk i utviklingen i avdelingen eller bedriftsgruppen med kontaktinformasjon på medlemmer og bedrifter via et enkelt dashbord. Dette skal etter planen implementeres i begynnelsen av 2022.
  • FLT i fremtiden dreier seg om at forbundets omfangsbestemmelser blir utfordret og om hva som er mulige veier for FLT videre. Denne høsten har forbundsledelsen holdt regionsamlinger om dette temaet, og det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber frem et veikart for forbundet fremover. Forbundsleder Ulf Madsen ba landsrådet jobbe i grupper med temaet, både for å bli bedre kjent med problemstillingen og for å gi sine innspill til det videre arbeidet. Spesialrådgiver i arbeidslivsavdelingen, Ståle Johannesen, ga en kort innføring i overenskomststrukturen i LO før gruppearbeidet.

Suppleringsvalg til FLTs delegasjon på LO-Kongressen 2022

Delegasjonen ble oppnevnt av landsrådet i møtet 22. og 23. september. Ole Petter Corneliussen (avd 20. Larvik) ble valgt som vara for Jens Olav Hagebakken. Delegasjonen er nå følgende: Delegasjonsleder: Aud Marit Sollid Vara: Merete Jonas Representant: Arnstein Aasestrand Vara: Rune Heggem Representant: Helge Stølen Reiestad Vara: Jorge Pino Representant: Heidi Apeland Vara: Lene Sivertsen Representant: Jens Olav Hagebakken Vara: Ole Petter Corneliussen Representant: Heidi Faanes Vara: Berit Jorunn F Haugsland

Les også:

Landsrådet i FLT Statsråd fra FLT FLT utfordres av større forbund. Her er tre mulige veier for framtida